Trening: “Strategija umrežavanja NTP – sa fokusom na EU i region”

DATUM: 19/06/2023
LOKACIJA: Signum Hotel – Podgorica, adresa:  4. jula 62/3
ORGANIZATOR: UNDP i NTP CG

Kancelarija Programa UN-a za razvoj u Crnoj Gori (UNDP) u saradnji sa Naučno tehnološkim parkom Crne Gore organizuje trening:

“Strategija umrežavanja NTP – sa fokusom na EU i region”

Trening će voditi međunarodni konsultant uz podršku tima NTP Beograd.

________________________________________________________________________

Trening će se odžati u ponedeljak 19. Juna 2023 godine sa početkom u 10.00h

Lokacija: Signum Hotel – Podgorica, adresa:  4. jula 62/3, Podgorica

Ciljna grupa: Tim Naučno-tehnološkog parka i relevantni partneri koji će sarađivati sa

NTP-om i treba da razumiju širu ulogu NTP-a u inovacionom ekosistemu u Crnoj Gori.

U prilogu vam dostavljamo detaljnu agendu treninga.

________________________________________________________________________

Molimo vas da potvrdite Vaše učešće, ili da imenujete kolege ispred Vaše insitucije koji su zaiteresovani za navedenu temu. Molimo Vas da tražene informacije tj potvrdu učešća pošaljete do srijede 14.06.2023 (do 15.00h) na adresu koleginice Ane Daković: ana.dakovic@undp.org

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr