Objavljeno: 12/09/2023

Fond odabrao strateškog partnera za realizaciju programa predakceleracije startapova

Fond za inovacije Crne Gore je, na osnovu Javnog poziva za strateško partnerstvo za sprovođenje predakceleracijskog programa za startapove, podržao program pod nazivom BoostMeUp u ukupnom iznosu od 100.000 eura, koji je predložen od strane Tehnopolisa iz Nikšića. 

Ukupna vrijednost projekta je 133.000 Eura, a partneri Tehnopolisa u realizaciji ovog programa su: Naučno-tehnološki park Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, Crnogorski Telekom i Naučno-tehnološki park Beograd.

Fond za inovacije Crne Gore je 8. maja 2023. godine objavio Javni poziv za strateško partnerstvo za sprovođenje predakceleracijskog programa za startapove koji je bio otvoren do 8. juna 2023. godine.

Predmet ovog Javnog poziva bila je dodjela granta strateškom partneru koji bi bio transparentan posrednik u kreiranju i implementaciji predakceleracijskog programa za startapove putem kojeg se podržavaju preduzetnici u validaciji njihove inovativne ideje na tržištu i daljem usavršavanju startap projekata. Na poziv su pristigle ukupno dvije projektne prijave, od kojih jedna nije zadovoljila uslove Javnog poziva za ovu programsku liniju i odbijena je nakon faze administrativne provjere, dok je drugi projekat prošao administrativnu provjeru i pozitivno je ocijenjen nakon sprovedenog procesa evaluacije. Projekat BoostMeUp će se realizovati do kraja marta 2024. godine.

BoostMeUp programu

Predakceleracijski program BoostMeUp predstavlja nacionalnu platformu za razvoj inovativnog ekosistema u Crnoj Gori kroz razvoj modela finansiranja i pristupa kapitalu, kreiranje i širenje znanja, povećanje dostupnosti talenata, razvoj preduzetničke kulture i olakšan pristup tržištu. 

Navedeni program predstavlja treću generaciju programa predakceleracije, s obzirom da je program uspješno implementiran već dva puta, u periodu decembar 2019 – oktobar 2020. i u periodu septembar 2021 – jul 2022. godine. Kroz prethodna dva ciklusa ukupno je podržano 39 timova, od kojih je 13 dobilo finansijsku podršku programa. 

Kroz treću generaciju koja će biti podržana novim programom, planirana je podrška za najmanje 20 timova u bootcampu. Najmanje njih 6, koji su nakon selekcije u bootcampu ocjenjeni kao najbolji, ulazi u predakceleracijski program koji će trajati 140 dana, a dobiće i finansijsku podršku. 

Realizacija trećeg programa će se odvijati kroz 7 osnovnih grupa aktivnosti u periodu oktobar 2023-mart 2024. Program i njegove aktivnosti sprovodiće projektni tim uz podršku tima EU, regionalnih i lokalnih eksperata.

Tematski fokus programa, tj. inovativnih ideja je u skladu su sa Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore i UN Ciljevima održivog razvoja.

Preuzeto sa sajta: Rezultati predakceleracijskog programa | Fond za Inovacije

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr