OGLAŠIVAČ: MNTR

Konkurs za sufinansiranje učešća u EU okvirnom programu za istraživanje i inovacije „HORIZONT EVROPA“ – Stub III inovativna evropa

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja objavilo je KONKURS ZA SUFINANSIRANJE UČEŠĆA U EU OKVIRNOM PROGRAMU ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE „HORIZONT EVROPA“ – STUB III INOVATIVNA EVROPA u ponedjeljak, 7. avgusta, sa rokom za prijavljivanje do 15. decembra 2023. godine.

Cilj Konkursa je podsticanje učešća crnogorskih institucija u ovom izuzetno konkurentnom i najvećem EU programu za istraživanja i inovacije, kroz sufinansiraje pripremnih aktivnosti za podnošenje projektnih prijava. Program „Horizont Evropa“ ima tri stuba, od kojih je stub III – Inovativna Evropa – usmjeren na podršku razvoju disruptivnih inovacija kojima se stvaraju nova tržišta, te na poboljšanje evropskog inovacionog ekosistema. Inovativna Evropa se sastoji od tri instrumenta:

  • Evropskog savjeta za inovacije (European Innovation Council – EIC),
  • Evropskih inovacionih ekosistema (European Innovation Ecosystems – EIE), i
  • Evropskog instituta za inovacije i tehnologije (European Institute for Innovation and Technology – EIT).

Tekst Konkursa možete naći na sajtu Ministarstva Konkurs za sufinansiranje učešća u Horizont Evropa – stub III Inovativna Evropa (www.gov.me) a obrasci su dostupni na platformi inovacije.gov.me pod programskom linijom HORIZONT EVROPA – stub III Inovativna Evropa 2023.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr