OGLAŠIVAČ: MNTR

Konkurs za sufinansiranje učešća u EUREKA projektima u 2023. godini

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja objavilo je Konkurs za sufinansiranje učešća u EUREKA projektima u 2023. godini u petak, 4. avgusta, sa rokom za prijavljivanje do 6. novembra 2023. godine. Cilj Konkursa je podsticanje malih i srednjih preduzeća i naučnoistraživačkih ustanova na saradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih i inovativnih aktivnosti, kao i na ulaganje u istraživanja i razvoj radi jačanja njihovog inovacionog kapaciteta.

Tekst Konkursa možete pronaći na sajtu Ministarstva https://www.gov.me/clanak/konkurs-za-sufinansiranje-ucesca-u-eureka-projektima-u-2023-godini a obrasci su dostupni na platformi www.inovacije.gov.me pod programskom linijom EUREKA 2023.

U septembru će biti organizovani info dani na ovu temu, a o svim pojedinostima pronaći ćete informacije na sajtu i društvenim mrežama Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr