Objavljeno: 28/06/2023

Nagrada MJU Marijeti Barjaktarović-Lanzardi

Ministarstvo javne uprave u saradnji sa ReSPA-om obilježilo je Međunarodni dan javne uprave događajem „Rezultatima do napretka“. Ovom prilikom nagrađeni su najbolji službenici/ce u ministarstvima i upravama.

Naša Marijeta Barjaktarović-Lanzardi, v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoja, sa 12 godina radnog iskustva u državnoj upravi zasluženo je odnijela nagradu jer svojim znanjem i posvećenošću uspješno usmjerava pravce politika inovacija i koordinira multiinstitucionalni dijalog u jačanju nacionalnog Sistema inovacija koji okuplja širok spektar aktera i jača povjerenje ciljnih grupa u rad javne uprave.

Barjaktarović-Lanzardi uspješno takođe bilježi uspjeh u koordinaciji  pametne specijalizacije u ime Crne, a što je rezultiralo pozicioniranjem Crne Gore na vrh liste liste zemalja koje implementiraju ovaj koncept, a nalaze se van Evropske unije.

Predsjednica je, i članica više od deset nacionalnih koordinacionih tijela i radnih grupa koje imaju za cilj snaženje razvoja inovacija i njihove prepoznatljivosti u kontekstu ekonomskog i društvenog razvoja države.

Ima istaknute rezultate u više tijela Evropske komisije, poput članstva u Forumu Evropskog savjeta za inovacije i Upravljačkoj platformi za obrazovanje, istraživanja i inovacije EU-Zapadni Balkan, i ko-predsjedavajuća Zajedničkog odbora za istraživanja i inovacije EU-Crna Gora ispred Crne Gore.

lskusni je javni govornik koji promovise inovacionu kulturu i dijeli smjernice i iskustva sa širom zajednicom.

Svečanosti je prisustvovalo više članova Vlade, predstavnici diplomatskog kora, predsjednici opština i druge visoke zvanice.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr