Objavljeno: 03/07/2023

Održan drugi sastanak Zajedničkog odbora za istraživanje i inovacije EU-Crna Gora

Drugi sastanak Zajedničkog odbora za istraživanje i inovacije EU-Crna Gora u okviru Sporazuma o pridruživanju Horizont Evropa programu održan je u Briselu, 29. juna 2023. godine.

Sastankom su kopredsjedavale gđa Anne Haglund-Morrissey, zamjenica šefa Jedinice za pridruživanje programu Horizont Evropa, i gđa Marijeta Barjaktarović-Lanzardi, v.d. generalne direktorice u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja.

G. Jochen Schmidt, službenik za politiku u jedinici DG NEAR.D2 Crna Gora, pridružio se sastanku, kako bi predstavio politički kontekst u cilju obezbjeđivanja koherentnosti sa mjerama EU koje podržavaju Horizont Evropa u Crnoj Gori.

Generalni direktorat za istraživanje i inovacije Evropske komisije bio je domaćin sastanka. Kopredsjedavajuća EK je poželjela dobrodošlicu predstavnicima EU i Crne Gore, istakla veoma dobre rezultate Crne Gore u programu Horizont Evropa do sada i pozdravila tekuće nacionalne napore i reforme u istraživanju i inovacijama i posvećenost Crne Gore da podrži rezultate svojih institucija i istraživača u programu.

Pridruživanje Crne Gore Horizont Evropa programu istaknuto je kao važna prekretnica u saradnji Crne Gore i EU u oblasti istraživanja i inovacija i kao ključni faktor za bližu evropsku integraciju naše države.

Ključne teme o kojima se diskutovalo uključivale su usvajanje i potpisivanje Poslovnika o radu Zajedničkog odbora i detaljnu razmjenu mišljenja o pitanjima koja se odnose na pridruživanje Crne Gore Horizont Evropa programu, kao što su jačanje i dalja integracija u novi Evropski istraživački prostor (ERA), implementacija principa reciprociteta, kao i kako povećati učešće crnogorskih institucija u Horizont Evropa programu.

Kopredsjedavajuća ispred Crne Gore je istakla da su Horizont Evropa i učešće Crne Gore u programu veoma važni za istraživački i inovacioni ekosistem u zemlji. Sve veće učešće Crne Gore u HE programu je dokaz da je crnogorska istraživačka zajednica zrelija i konsolidovanija nego ranije. Ona je istakla da će biti uloženo više napora da se iskoriste sve mogućnosti Horizont Evropa programa.

Naredni sastanak Zajedničkog odbora biće održan u Crnoj Gori 2024. godine.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr