Objavljeno: 22/06/2023

Održana dvodnevna PR obuka za S3 tim u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja

U Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja, 12. i 22. juna 2023. godine, održana je PR obuka za članove S3 tima.

Obuku je održala dr Bojana Femić Radosavović, profesorica marketinga i komunikacija i izvršna direktorica Fonda za inovacije Crne Gore.

Tokom dvodnevne obuke, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovama komunikacije koje predstavljaju preduslov za dobro zajedničko komuniciranje inovacija i S3, koje obuhvataju:

  • Inovacioni ekosistem u Crnoj Gori,
  • Ciljeve komunikacije,
  • Sa kojim ciljnim javnostima komuniciramo,
  • Kako kreirati poruku,
  • Značaj storytellinga,
  • Različiti kanali komunikacija, i
  • Ključne izazove.

Osnovna svrha obuke bila je poboljšanje praktičnih vještina zaposlenih i priprema za izradu komunikacione strategije za S3, koja će uz podršku UNDP-ja biti izrađena do 15. septembra 2023.

Na obuci su, pored S3 tima Ministarstva nauke i tehnolopškog razvoja prisustvovali: članovi/ice i koordinatorke Inovacionih radnih grupa prioritethnih S3 oblasti, predstavnici/ce Naučno-tehnološkog parka Crne Gore, predstavnici IPC Tehnopolisa i Fonda za inovacije Crne Gore.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr