Objavljeno: 23/06/2023

Održana radionica “Postupak odabira projektnih prijedloga”

U okviru EU projekta „Jačanje kapaciteta za podršku primjeni Strategije pametne specijalizacije“ (TASIS3) u srijedu 21. juna u hotelu Ramada, održana je radionica pod nazivom “Postupak odabira projektnih prijedloga”.

Rukovoditeljka projekta TASIS3 – Alessia Pozzi i eksperti Anita Mikulić i Tomislav Vuletić, predstavili su cjelokupan postupak odabira kao i evropsku praksu u sprovođenju evaluacije.

U drugom dijelu radionice, polaznici su se kroz praktični rad na primjerima upoznali s najčešćim izazovima u postupku evaluacije i načinima rješavanja istih.

Projekat TASIS3 finansira se iz EU IPA II sredstava sa ciljem da doprinese uspostavljanju funkcionalnog inovacionog eko-sistema zasnovanog na S3 konceptu, kroz izgradnju institucionalnih kapaciteta i unapređenje inovacionih kapaciteta crnogorskih mikro, malih i srednjih preduzeća.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr