Objavljeno: 10/07/2023

Otvoren Javni poziv za iskazivanje interesovanja za članstvo u radnim grupama Savjeta za inovacije i S3

JAVNI POZIV NAUČNICIMA, ISTRAŽIVAČIMA, PRIVREDI I POSLOVNIM ASOCIJACIJAMA

za iskazivanje interesovanja za članstvo u inovacionim radnim grupama Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja je imenovalo prvi sastav inovacionih radnih grupa 1. septembra 2022. godine, na period od godinu dana. Na osnovu Zaključka Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju od 31. maja 2023. godine, Ministarstvo je u obavezi da sprovede novi poziv za imenovanje novog sastava inovacionih radnih grupa za četiri prioritetne oblasti Strategije pametne specijalizacije (Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane; Energija i održiva životna sredina; Održivi i zdravstveni turizam; i Informaciono-komunikacione tehnologije kao horizontalni prioritet u funkciji razvoja 3 ostala prioriteta), čiji će glavni zadaci biti:

  • Mapiranje ekonomskog, naučnog i inovacionog potencijala Crne Gore;
  • Identifikovanje, prikupljanje i razmatranje prijedloga aktivnosti, mjera, instrumenata za unapređenje S3 prioritetnih oblasti;
  • Vođenje Procesa preduzetničkog otkrivanja;
  • Učestvovanje u praćenju realizacije Akcionog plana za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2023-2024; i
  • Učestvovanje u pripremi novog strateškog ciklusa za period 2025-2029.

Crna Gora je prva zemlja Zapadnog Balkana koja je usvojila Strategiju pametne specijalizacije: (https://www.gov.me/dokumenta/18205a91-1afc-4eb7-a5cb-8ad5bd0b7712)  i među prvim zemljama koja je izradila i usvojila Operativni program za impelemtaciju S3: (https://www.gov.me/dokumenta/1930c6c5-1df9-4393-bef2-6c4b40153edc).

Tokom 2024. godine slijedi priprema novog strateškog dokumenta za period 2025-2029. godine.

Shodno navedenom, Ministarstvo poziva zainteresovane naučnike, istraživače, privrednike i poslovne asocijacije koji se bave pitanjima iz gore navedenih prioritetnih S3 oblasti, da dostave predloge za izbor predstavnika/ca inovacionih radnih grupa.

S obzirom na to da proces pametne specijalizacije umrežava nekoliko sektorskih politika u kojima je veliki potencijal povezivanja istraživanja i inovacija sa privredom, planiranje aktivnosti i projekata i zahtijeva aktivno uključivanje javnosti i široke konsultacije sa civilnim, naučnoistraživačkim i privrednim sektorom.

Svaka od inovacionih radnih grupa (4) imaće po jednog/u predstavnika/cu nauke i jednog/u prestavnika/cu privrede.

Pored toga, Ministarstvo ohrabruje potencijalno zainteresovanu javnost da se istim putem, u slobodnoj formi, obrati ukoliko ima prijedlog, sugestiju ili komentar, koji bi mogao doprinijeti kvalitetnijem radu ovih radnih tijela.

Rok za dostavljanje prijava za članove/ice inovacionih radnih grupa je do 1. septembra 2023. godine.

Uz iskazivanje interesovanja potrebno je navesti prioritetnu oblast pametne specijalizacije i dostaviti biografiju, motivaciono pismo, kao i eventualne priloge/reference relevantne za navedenu prioritetnu oblast, a vrši se isključivo elektronskim putem na sljedeću email adresu: isidora.injac@mntr.gov.me.

U predmetu elektronske komunikacije (Subject) precizirati sljedeće „Interesovanje za članstvo u inovacionim radnim grupama – S3“.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr