Objavljeno: 10/07/2023

Otvoren Javni poziv za NVO za inovacione radne grupe Savjeta za inovacije i S3

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

objavljuje

JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija za članove/ice INOVACIONIH RADNIH GRUPA SAVJETA ZA INOVACIJE I PAMETNU SPECIJALIZACIJU

Ministarstvo nauke i tehološkog razvoja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz prioritetnih oblasti Strategije pametne specijalizacije S3 (Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane/Energija i održiva životna sredina/Održivi i zdravstveni turizam/Informaciono-komunikacione tehnologije), da učestvuju u novom procesu izbora predstavnika/ca inovacionih radnih grupa (4) na osnovu Zaključka Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, od 31. maja 2023. godine. Nevladine organizacije u radnim tijelima mogu imati po jednog predstavnika/cu, u svakoj od 4 inovacione radne grupe, odnosno za svaku prioritetnu oblast. Pravo predlaganja predstavnika za člana radnog tijela imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za ove oblasti.

Rok za podnošenje predloga predstavnika/ce nevladine organizacije je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (www.gov.me/mntr) i na portalu e-uprave (www.euprava.me).

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list CG”, broj 41/18). Propisani obrazac za predstavnika nevladine organizacije sa potrebnim prilozima dostavlja se pisanim putem na arhivu

Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, radnim danima od 09.00 – 14.00 časova ili poštom na adresu: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, Rimski trg bb, 81000 Podgorica ili elektronskim putem na e-mail: savica.vujicic@mntr.gov.me, sa napomenom: „Predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana inovacione radne grupe koju osniva Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju”. Predlog predstavnika za člana radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Tekst javnog poziva i Obrasce možete preuzeti na linku u nastavku: Javni poziv za NVO za inovacione radne grupe Savjeta za inovacije i S3 (www.gov.me)

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr