Objavljeno: 04/08/2023

Podrška energetskoj efikasnosti u prerađivačkoj industriji kroz primjenu inovacija

Vlada Crne Gore je na jučerašnoj sjednici usvojila međuresorni Program za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji za 2023. godinu. Riječ je o zajedničkom programu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva kapitalnih investicija, koji će implementirati Fond za inovacije Crne Gore, a čiji je fokus na unapređenju energetske efikasnosti u prerađivačkoj industriji, uz upotrebu savremenih tehnologija.

Program odslikava sinergiju politike inovacija, industrijske politike i energetske politike sa prioritetima Strategije pametne specijalizacije (S3), pozicionirajući se kao jedna od ključnih S3 inicijativa i potvrda da, kada je u pitanju podrška države, kvalitetna koordinacija sektorskih politika kroz kontinuiranu interresornu saradnju uvijek kreira dodatu vrijednost za privredu.

Pripremna faza Programa podrazumijevala je konsultacije sa privrednim subjektima iz sektora prerađivačke industrije, čiji su zahtjevi bili osnova za pripremu ovog programa. Potencijalni korisnici su u anketnom istraživanju izrazili spremnost za ulaganje u nabavku nove efikasne opreme, mašina sa više operacija i SMART/digitalnih tehnologija, zatim za ugradnju solarnih fotonaponskih sistema i jačanje kapaciteta stručnih lica u dijelu upravljanja energijom.

Za implementaciju Programa za 2023. godinu obezbijeđeno je 1 mil. € iz sredstava Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Mikro, mala i srednja preduzeća iz sektora prerađivačke industrije će na ovaj način biti u mogućnosti da ostvare bespovratnu podršku u iznosu od najmanje 80.000 €, a najviše 200.000 €, uz skromno sopstveno učešće u odnosu na ukupna ulaganja.

Benefiti učešća za privredne subjekte iz sektora prerađivačke industrije ogledaju se u direktnim pozitivnim efektima na njihovo poslovanje, posebno na planu boljeg korišćenja resursa, uštede energije, unapređenja i inoviranja postojećih proizvodnih kapaciteta i procesa proizvodnje, kao i na planu boljeg upravljanja i optimizacije potrošnje energije u preduzeću“ istakao je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović prilikom predstavljanja Programa na jučerašnjoj sjednici.

Postoji mogućnost da implementacija Programa bude podržana sa dodatnih 1,5 mil. € iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć – IPA III, iz Paketa direktne budžetske podrške Evropske komisije Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize, o čemu će zainteresovana javnost biti blagovremeno obaviještena.

Objavljivanje Javnog poziva u okviru ovog programa očekuje se tokom septembra 2023. godine, a prethodiće mu potpisivanje Sporazuma o međuresornoj saradnji tri ministarstva sa Fondom za inovacije Crne Gore.

Pozivamo sve zainteresovane subjekte da se detaljno upoznaju sa programskom podrškom koja će biti na raspolaganju kroz realizaciju Programa, kako bi se blagovremeno pripremili za Javni poziv. Fond za inovacije Crne Gore će, po objavljivanju poziva, obavijestiti zainteresovanu javnost o rasporedu info-dana.

Program možete preuzeti u nastavku: https://www.gov.me/dokumenta/39f5ec19-5c62-48e6-aee1-58013c8ee254

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr