Završen 30.06.2022.

Razvoj ključnih digitalnih kompetencija

Dodjeljivač podrške:
Ministarstvo ekonomskog razvoja
Korisnik:
Digital Bee
Iznos finansiranja:
3500
EUR
Ukupna vrijednost projekta:
3925.60
EUR

Program Razvoj ključnih digitalnih kompetencija podrazumijeva sticanje ključne kompetencije Digitalni marketing. Cilj programa je da omogući polaznicima da se upoznaju sa osnovnim teorijama digitalnog marketinga, kao i predstavljanjem direktnog marketinga i prodaje na internetu. Stečena znanja omogućavaju razumijevanje problematike digitalnog marketinga kroz sagledavanje reprezentativnih tehnika i strategija koje se primenjuju u savremenim uslovima poslovanja, i kao takva dio su digitalne ključne kompetencije koja se dijelom definiše kao pouzdana i kritička upotreba elektronskih medija za posao, odmor i komunikaciju Jedinstvena prednost programa je što će biti vođen po programu obrazovanja za sticanje ključne kompetencije Digitalni marketing, licenciranom od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje Crne Gore.

https://digitalnaakademija.me

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr