Objavljeno: 10/07/2023

Usvojen Program za inovacije 2023-2027

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici usvojila Program za inovacije 2023-2027.

Ovaj program nadovezuje se na Program za inovacije 2021-2024 i oslikava strukturne promjene koje su se u prethodne dvije godine realizovale uvođenjem Fonda za inovacije Crne Gore kao implementacionog tijela za inovativne programe i projekte u sistem inovacione djelatnosti Crne Gore.

Cilj Programa je da na jednom mjestu prikaže, odnosno učini vidljivim za inovacionu zajednicu, sve relevantne programske linije podrške inovacijama koje su planirane u programskom periodu od strane ministarstva nadležnog za poslove inovacije (Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja) i Fonda za inovacije Crne Gore, pri čemu je posebno usmjeren na:

  • Omogućavanje okvira kroz koji inovaciona zajednica može prepoznati sve dostupne instrumente koji će biti usmjereni na cjelokupan ciklus razvoja inovacije – od same inovativne ideje do njene komercijalizacije i izlaska na tržište;
  • Postavljanje programskog osnova podrške učešću u međunarodnim programima za inovacije, kao i promociji inovacija od strane resornog ministarstva;
  • Davanje jasnih smjernica Fondu za inovacije Crne Gore u vezi sa programskim linijama putem kojih sredstva za podršku inovacijama iz budžeta Crne Gore treba da budu usmjerena ka inovacionoj zajednici.
  • Usklađivanje sistema kroz angažovanje inovacione zajednice, lokalne samouprave i drugih partnera države, njihovo umrežavanje i zajedničko praćenje razvoja inovacionog ekosistema, kao i dopunjavanje cjelokupnog ciklusa podrške inovacijama.

Kako je Fond za inovacije Crne Gore postao potpuno operativan i spreman da preuzme programske linije podrške razvoju inovacije u Crnoj Gori od ove godine, Program sadrži ključne smjernice za njegov dalji programski rad i podršku inovacionoj zajednici, dok će u dijelu programske podrške uloga resornog ministarstva za inovacije biti usmjerena isključivo na podsticanje i podršku učešću crnogorskih korisnika u EU i međunarodnim projektima za inovacije i razvoj. U svrhu promocije inovacija i razvoja, te naknadnog pristupanja nekom od EU ili međunarodnih programa ili inicijativa za inovacije, Ministarstvo ima zakonski osnov da objavljuje javne konkurse za kojima se ukaže potreba, a koji nijesu dio ovog programskog okvira.

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja će na osnovu Programa za inovacije 2023-2027 u julu ove godine objaviti dva konkursa, i to za: podršku učešću u program EUREKA i podršku učešću u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – Stub III Inovativna Evropa.

Program za inoavcije možete preuzeti na linku u nastavku: program-za-inovacije-2023-2027-final.docx (live.com)

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr