Objavljeno: 25/11/2022

10 pozitivno ocijenjenih projekata za ranu fazu razvoja startapova

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore objavilo je Javni konkurs za grantove za ranu fazu razvoja startapova 27. juna 2022. godine, u skladu sa Programom za inovacije 2021-2024, s rokom za prijavljivanje do 20. septembra 2022. godine. Rok za prijavljivanje je produžen do 28. septembra 2022. godine zbog sajber napada na Vladinu IT infrastrukturu i nefunkcionalnosti portala www.inovacije.gov.me, te su podnosioci prijava konkursnu dokumentaciju dostavljali u originalu na arhivu Ministarstva do naznačenog roka.

Predmet Javnog konkursa je sufinansiranje startap projekata koji će ponuditi digitalna rješenja u četiri prioritetna područja pametne specijalizacije. Ukupan iznos podrške obezbijeđen za ove namjene u 2022. godini iznosi 200.000,00 eura, a Ministarstvo može dodijeliti podršku za pojedinačni startap projekat u iznosu od 6.000,00 do 20.000,00 eura. Budući korisnici granta u obavezi su da obezbijede 20% sopstvenog sufinansiranja od ukupne vrijednosti projekta, čime se stimuliše ulaganje u inovacionu djelatnost.

Do isteka roka za dostavljanje prijava na Konkurs pristigle su 33 prijave i sve su uspješno prošle provjeru formalne ispunjenosti uslova za učešće na Konkursu, te su upućene na evaluaciju u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za imenovanje eksperata i postupku ocjene inovacionih programa i projekata („Službeni list CG“, broj 107/21).  Oko 58% prijava kandidovano je od strane startapova koji već posluju na tržištu i upisani su u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS), dok ostatak čine neformalni startap timovi, koji su, u slučaju pozitivne evaluacije po ovom konkursu, u obavezi da se registruju kod CRPS i upišu u Registar inovacione djelatnosti.

Nakon uspješno sprovedenog procesa evaluacije pristiglih prijava na Konkurs, 10 prijava je pozitivno ocijenjeno, kako slijedi:

Podnosilac prijaveNaziv projektaBroj ostvarenih bodova 
PZU Naša medicinaUpgrade of innovation solutionin occupational medicine83
Lazar ŠćekićDevelopment of Transparent Online Market of Solar Energy Services80
Radoje CerovićRECREWTY78
Davor ĆorićArtificial IntelligenceSmart Irrigation System78
Jovan JovančevićZbor76
Flashtech Fintech Solutions dooFlash Financial Platform73
StartupX dooStartupX72
Bebeep dooBebeep72
LLUCKA ORGANIC EXTRA VIRGIN OLIVE OIL dooOLIVE EXTRACT 100071
Kosta DojićArtos71

Ugovaranje projekata biće realizovano do kraja godine, dok se početak implementacije projekata očekuje u januaru 2023. godine.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr