Programi podrške

Program za inovacije 2023-2027

Cilj i svrha Programa za inovacije 2023-2027 je da na jednom mjestu prikaže, odnosno učini vidljivim za inovacionu zajednicu, sve relevantne programske linije podrške inovacijama koje su planirane u programskom periodu od strane ministarstva nadležnog za poslove inovacija i Fonda za inovacije Crne Gore.

Program za inovacije 2021-2024

Programa za inovacije 2021-2024 ima za cilj da na jednom mjestu prikaže sve relevantne programske linije podrške inovacijama koje su planirane u periodu 2021-2024, a koje će olakšati inovacionoj zajednici da prepozna sve instrumente dostupne i usmjerene na cjelokupni ciklus razvoja inovacije: od same ideje do njene komercijalizacije i izlaska na tržište.

Kolaborativni program za inovacije 2019-2024

Kolaborativni program za inovacije 2019-2024 utvrđuje: opšte i posebne ciljeve Programa, proceduru dodjele grantova za inovativne projekte i proces njegove implementacije, kao i etička pitanja. Program se realizuje kroz javne pozive za dodjelu grantova za inovativne projekte, a njegovu realizaciju preuzeo je Fond za inovacije Crne Gore, koji program sprovodi kao posebno liniju podrške.

Programi Fonda za inovacije

Pogramski okvir Fonda za inovacije Crne Gore sadržan je u Programu za inovacije 2021-2024. Dvije linije su raspisane u prvoj polovini 2022. godine (Program inovacionih vaučera i Programska linija kolaborativnih grantova za inovacije) a ostale četiri linije će biti otvorene kada se stvore uslovi za njihovu realizaciju.

Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2022. godinu

Programa za unapređenje konkurentnosti privrede ima za cilj dalje podsticanja investicija, digitalne transformacije biznisa, prelaska sa linearnog na cirkularni model ekonomije, uvođenja međunarodnih standarda poslovanja, jačanja internacionalizacije, kao i podrške početnicima u biznisu. Programom je predviđeno sprovođenje osam programskih linija finansijske i nefinansijske podrške.

Program razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore 2021-2023

Progam razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore 2021-2023 ima za cilj da usaglasi i uspostavi djelovanje glavnih razvojnih subjekata u javnom, privatnom i civilnom sektoru. Ujedno, Program predstavlja platformu za podizanje konkurentnosti zdravstveno-turističke ponude Crne Gore, gdje se posebno ukazuje na potrebu prilagođavanja postojećih zakona, kao i na potrebu dodatnog obrazovanja pružaoca zdravstveno-turističkih usluga, akreditacije i sertifikacije ustanova i dr.

Agrobudžet za 2022. godinu

Agrobudžetom za 2022. godinu izdvajaju se sredstva za mjere tržišne cjenovne politike, mjere ruralnog razvoja, obezbjeđuje se podrška servisima u poljoprivrednoj proizvodnji i sektoru ribarstva. Pored toga, sredstva su obezbijeđena i za: podršku opštim servisima u poljoprivredi, socijalne transfere seoskom stanovništvu, tehničku i administrativnu podršku implementaciji programa, institucionalni razvoj i jačanje poljoprivrede Crne Gore, program fitosanitarnih mjera, program bezbjednosti hrane i program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja. Sredstva opredijeljena Agrobudžetom za 2022. godinu iznose 50,9 miliona eura.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr