Međunarodni programi

Horizont Evropa je najveći program EU za istraživanje i inovacije kojim se unapređuje saradnja i jača učinak istraživanja i inovacija na razvoj, podršku i primjenu politika EU uz istovremeno rješavanje globalnih izazova. Ovaj program podržava stvaranje i bolje širenje izvrsnih znanja i tehnologija, pružajući mogućnost učešća pravnim subjektima iz EU i pridruženih zemalja.

Horizont Evropa otvara mogućnost novih zapošljavanja, u potpunosti se angažuje baza talenata EU, podstiče ekonomski rast, promoviše industrijska konkurentnost i optimizuje učinak ulaganja u ojačanom evropskom istraživačkom prostoru.

Horizont Evropa – Ministarstvo prosvjete (www.gov.me)

Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

COST (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji) je organizacija za finansiranje istraživačkih i inovacionih mreža. COST akcije pomažu u povezivanju istraživačkih inicijativa u Evropi i šire i omogućavaju istraživačima i inovatorima da razvijaju svoje ideje u bilo kojoj oblasti nauke i tehnologije dijeliće ih sa svojim kolegama.

COST | European Cooperation in Science and Technology

EUREKA je panevropska mreža za tržišno orjentisana industrijska istraživanja i razvoj, koja nudi projektnim partnerima brz pristup velikom bogatstvu znanja, vještina i iskustava širom Evrope. EUREKA programi su fleksibilni i otvoreni za startapove, mala i srednja preduzeća, velike kompanije, istraživačke organizacije i univerzitete.

Eureka | Home (eurekanetwork.org)

Evropski savjet za inovacije (European Innovation Council – EIC) je najambicioznija inovaciona inicijativa koju je Evropa pokrenula, sa budžetom od 10 milijardi eura za period od 7 godina. Misija EIC je da identifikuje, razvije i skalira nove tehnologije i disruptivne inovacije. EIC podržava startapove, mala i srednja preduzeća i istraživačke timove koji razvijaju inovacije visokog rizika, ali potencijalno visokog uticaja. Fokus je na skaliranju inovacija koje donose promjenu paradigmi i na rješenjima koja doprinose ciljevima Zelenog sporazuma i Plana oporavka Evrope.

European Innovation Council (europa.eu)

IPARD je dio instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za ruralni razvoj (IPARD) usmjeren na ruralna područja i poljoprivredno-prehrambeni sektor zemalja u procesu pridruživanja EU.

Putem ovog instrumenta pretpristupne pomoći, EU pruža korisnicima finansijsku i tehničku pomoć čineći njihov poljoprivredni sektor i ruralna područja održivijim, usklađujući ih sa zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.

Sadašnje države kandidatkinje i korisnici su: Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska.

Naslovna (ipard.gov.me)

Kreativna Evropa je vodeći EU program za podršku kulturi i audiovizuelnom sektoru, kojim se jača kulturna raznolikost, te odgovara na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora.

Glavni ciljevi programa su: čuvanje, razvoj i unapređenje evropske kulturne i jezičke raznolikosti i kulturnog nasljeđa, te povećanje konkurentnosti i ekonomski potencijal kulturnih i kreativnih sektora, posebno audiovizuelnog sektora.

kreativnaevropa.me – Desk za Kreativnu Evropu Crne Gore je implementaciono tijelo programa Evropske unije Kreativna Evropa, osnovano u okviru Ministarstva kulture Crne Gore.

Creative Europe | Culture and Creativity (europa.eu)

Program jedinstvenog tržišta (SMP) je program finansiranja EU koji pomaže jedinstvenom tržištu da dostigne svoj puni potencijal. Ovim programom se doprinosi boljem funkcionisanju unutrašnjeg tržišta pomoću mjera koje uključuju: bolji nadzor tržišta, podršku građanima i poduzećima pri rješavanju problema, te poboljšanu politiku tržišnog nadmetanja; jačanju konkurentnosti poduzeća, posebno malih i srednjih preduzeća (MSP); razvoju djelotvornih evropskih normi te međunarodnih normi finansijskog i nefinansijskog izvještavanja i revizije; pružanju još veće zaštite potrošačima i održavanju visokog nivoa sigurnosti hrane, i izradi i distribuciji visokokvalitetnih statističkih podataka.

The Single Market Programme | European Commission (europa.eu)

COSME je EU program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća (MSP) koji finansira inicijative koje pomažu malim preduzećima da pristupe novim tržištima. Promocija preduzetništva i preduzetničke kulture je jedan od glavnih ciljeva COSME-a, kao i stvaranje povoljnijih uslova za krairanje i rast preduzeća.

COSME (europa.eu)

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr