Znanje i inovacije za ekonomiju

Zdrava, digitalizovana, održiva Crna Gora

Programi podrške

Kako iskoristiti S3 mogućnosti?

Pametne priče

Dijelimo uspješna iskustva

Kalendar aktivnosti

Pametna specijalizacija u Crnoj Gori

Pametna specijalizacija (Smart Specialization Strategy) je osmišljena u okviru reformisane kohezione politike Evropske komisije, kao lokalno utemeljen strateški pristup koji karakteriše identifikaciju prioritetnih oblasti koje treba podržati, a zasniva se na analizi snaga i potencijala privrede i procesu preduzetničkog otkrivanja sa širokim učešćem zainteresovanih subjekata.

Pametna specijalizacija povezuje inovativnu politiku sa izabranim prioritetnim oblastima.

Efekti S3

PAMETNO

Identifikuje snage i komparativne prednosti države (regiona)

SPECIJALIZOVANO

Daje prioritet investicijama u istraživanje i inovacije u privrednoj oblasti koja je konkurentna

STRATEŠKI

Definiše zajedničku viziju za državne (regionalne) inovacije

Prioritetne oblasti u Strategiji pametne specijalizacije

Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane

Poljoprivreda koja je zasnovana na znanju i inovacijama, razvija se na principima održivosti, čuva tradiciju i vrijednosti sela i upotpunjuje ljepotu crnogorskog pejzaža.

Energija i održiva životna sredina

Regionalno energetsko čvorište sa visokim stepenom iskorišćenosti obnovljivih izvora energije i mineralnih sirovina na principima cirkularne ekonomije i održive životne sredine.

Održivi i zdravstveni turizam

Destinacija održivog i zdravstvenog turizma sa diverzifikovanom i autentičnom turističkom ponudom baziranom na inovativnim poslovnim modelima i uslugama.

Informacione i komunikacione tehnologije

Digitalna Crna Gora sa primjenom naprednih ICT rješenja u svim granama privrede koja omogućava dinamičan i proaktivni pristup novim i inovativnim tehnologijama.

Pozivi i konkursi

Portal e-Inovacije

Portal e-Inovacije predstavlja sistem za podnošenje elektronskih zahtjeva za upis u Registar subjekata inovacione djelatnosti, kao i podnošenje zahtjeva za sticanje statusa korisnika podsticajnih mjera za pravna i fizicka lica.

Međunarodni programi

Međunarodni partneri

Posebna zahvalnost na podršci

Podržano od strane projekta “Norway for You “ – finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr