Prioritetne oblasti u Strategiji pametne specijalizacije

Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane

Poljoprivreda koja je zasnovana na znanju i inovacijama, razvija se na principima održivosti, čuva tradiciju i vrijednosti sela i upotpunjuje ljepotu crnogorskog pejzaža.

Energija i održiva životna sredina

Regionalno energetsko čvorište sa visokim stepenom iskorišćenosti obnovljivih izvora energije i mineralnih sirovina na principima cirkularne ekonomije i održive životne sredine.

Održivi i zdravstveni turizam

Destinacija održivog i zdravstvenog turizma sa diverzifikovanom i autentičnom turističkom ponudom baziranom na inovativnim poslovnim modelima i uslugama.

Informacione i komunikacione tehnologije

Digitalna Crna Gora sa primjenom naprednih ICT rješenja u svim granama privrede koja omogućava dinamičan i proaktivni pristup novim i inovativnim tehnologijama.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr