Održivi i
zdravstveni turizam

VIZIJA 2024

Crna Gora je prepoznata destinacija održivog i zdravstvenog turizma sa diverzifikovanom i autentičnom turističkom ponudom baziranom na inovativnim poslovnim modelima i uslugama.

CILJEVI SEKTORA

• Uvođenje inovativnih poslovnih modela i usluga u oblasti održivog i zdravstvenog turizma, i
• Primjena i jačanje međunarodnih standarda kvaliteta za medicinske usluge.

Crna Gora nesumnjivo ima veliki potencijal za razvoj turizma zahvaljujući raznolikosti prirorodnih ljepota i kulturno-istorijskih znamenitosti skoncentrisanih na relativno malom prostoru (13,812 km2). Na svega 190 km vazdušne linije između dvije najudaljenije geografske tačke države, smjestile su se mediteranska i kontinentalna/planinska klima, 40 jezera (uključujući najveće na Balkanu – Skadarsko jezero), pet nacionalnih parkova, jedna prašuma (Biogradska gora), rijeka sa najdubljim kanjonom u Evropi (Tara), jedini fjord na Mediteranu (Bokokotorski zaliv). Takođe, u Crnoj Gori se nalaze brojne religiozne i kulturnoistorijske znamenitosti iz perioda Vizantije, otomanske imperije i srednjeg vijeka, sa prepoznatljivim mediteranskim gradovima (Kotor – na UNESCO listi zaštićenih kulturnih dobara), što zemlju čini atraktivnom turističkom destinacijom tokom cijele godine.

Priroda u Crnoj Gori, osim ljepote, ima i ljekovita svojstava (ljekovita blata, vazdušne banje), što je osnova za razvoj zdravstvenog turizma u okviru ukupne turističke ponude. Zemlja raspolaže kvalifikovanim kadrovima i ima dobru reputaciju zdravstvenih usluga. Ove komprativne prednosti prate povoljne cijene zdravstvenih usluga u odnosu na zemlje Zapadne Evrope i dijelom regiona. Crna Gora sa razvijenom ponudom u segmentu rehabilitacije, prevencije, stomatologije i estetske hirurgije, posjeduje sve uslove da postane međunarodno prepoznatljiva destinacija zdravstvenog turizma.

Turizam je strateška privredna grana u Crnoj Gori (doprinos turizma BDP-u iznosio 30,9, %) sa tendencijom kontinuiranog rasta, ukupni udio turizma u zapošljavanju bio je 31,9 %, dok je udio turizma u izvozu iznosio 52,6%. Pozitivan trend turističkih kretanja potvrđen je i kroz prognoze/predviđanja WTTC-a iz prethodnih godina, kada je Crna Gora bila u samom vrhu država prema brzini razvoja u desetogodišnjem periodu.

Uspješan razvoj turizma ima multiplikativan efekat i na druge privredne grane u zemlji (poljoprivredu, građevinarstvo, trgovinu, saobraćaj i dr.).

Nacionalna akademska i poslovna zajednica tradicionalno raspolaže kapacitetima za naučnoistraživački rad i inovacije u sektoru turizma generalno, dok su u sektoru zdravstva ovi kapaciteti fokusirani na određene segmente medicinske specijalizacije sa izvrsnim rezultatima (rehabilitaciona medicina). Vodeće bolnice u zemlji (Klinički centar Crne Gore i Institut „Simo Milošević”) su lideri u naučnoistraživačkoj i inovativnoj djelatnosti u sektoru zdravstva. U Crnoj Gori ima i nekoliko farmaceutskih kompanija koje uprkos uskoj paleti proizvoda posvećeno rade na razvoju originalnih linija ljekova.

Fokusna područja i tehnologije

Postojeća
  • Primjena zelenih i pametnih tehnologija u održivom nautičkom turizmu u Crnoj Gori;

  • Standardni i inovativni terapeutski programi za pacijente: oboljele od hroničnih nezaraznih bolesti, zavisnike od psihoaktivnih supstanci;

  • Napredne medicinske usluge: multidisciplinarna dijagnostika i stomatologija;

  • Standardni i inovativni rehabilitacioni programi za: rekonvalescente nakon ortopedskih intervencija, neurološke pacijente i sportiste (balneoterapija, talasoterapija, helioterapija, terapija sa solju, psamoterapija, aeroterapija i terapija mineralnom vodom)

Sa potencijalom
  • Primjena rezultata istraživanja iz oblasti sporta na ponudu u sportsko-rekreativnom i „wellness“ turizmu;

  • Upotreba naprednih tehnologija u onkologiji u okviru regionalnog projekta osnivanja Instituta za održive tehnologije u Jugoistočnoj Evropi (SEEIIST) - ‘Hadronska kancer terapija i istraživanja u biomedicini pomoću protona i težih jona’;

  • Proizvodnja farmakopreparata i razvoj farmakoterapije, koristeći komparativne prednosti Crne Gore (ljekovito i aromatično bilje, ljekovito blato, živi svijet iz mora);

  • Primjena nanomaterijala u medicini;

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr