Proces preduzetničkog otkrivanja

EDP vrši konačnu identifikaciju prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnji (SWOT analiza) za svaki prioritetni sektor i ekonomiju uopšte.

PROCES PREDUZETNIČKOG OTKRIVANJA (eng. Entrepreneurial Discovery Process – EDP) sprovodi se radi definisanja i unapređenja S3 prioritetnih oblasti. Proces je inkluzivan i interaktivan po principu “odozdo prema gore“ i omogućava predstavnicima različitih društvenih sfera (politike, biznisa, akademske zajednice i civilnog društva), a prvenstveno privrede, da kroz otvoreni dijalog predlažu i razmatraju prioritete i aktivnosti u okviru njih. Takođe, služi za prikupljanje informacija o potencijalnim inovativnim aktivnostima i mogućnostima koje otvara interakcija između nauke, privrede i društva. Kreatori politika procjenjuju ishode i načine za uspješnu realizaciju potencijala otkrivenih u toku ovog procesa.

Preduzetničko otkrivanje predstavlja kontinuirani proces, imajući u vidu da je donosiocima i implementatorima politike pametne specijalizacije neophodan neprekidni dijalog sa akterima kojima je namijenjena: privredom, akademskom zajednicom, javnim ustanovama, civilnim društvom i zainteresovanim pojedincima.

Inovacione radne grupe sprovode proces preduzetničkog otkivanja i u stalnom dijalogu sa širom zajednicom, prikupljaju informacije o stanju u prioritetnim sektorima, njihovim potrebama, očekivanjima, trendovima, prilikama i dobrim idejama koje mogu doprinijeti uspješnijem razvoju crnogorske ekonomije i društva.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr