Informaciono-komunikacione tehnologije

VIZIJA 2024

Digitalna Crna Gora sa primjenom naprednih ICT rješenja u svim granama privrede i razvijenom informatičkom sviješću, koja omogućava dinamičan i proaktivni pristup novim i inovativnim tehnologijama.

CILJEVI SEKTORA

• Poboljšanje konkurentnosti ICT sektora putem inovativnih aktivnosti
• Jačanje digitalne ekonomije

Informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) u Crnoj Gori bilježe kontinuiranu tendenciju rasta. Softversko inženjerstvo se značajno razvilo, pa je sve veći broj malih kompanija koje se bave razvojem softvera i softverskih proizvoda, kao i samozaposlenih softver inženjera, ‚‚freelancera“, menadžera digitalnih projekata, menadžera digitalnog marketinga, dizajnera i ostalih profila, koji nalaze angažovanje na globalnom IT tržištu. ICT se na nacionalnom nivou razvija u kontekstu unapređivanja informacionih sistema u javnoj upravi, obrazovanju, industriji i zdravstvu u skladu sa savremenim tehnološkim trendovima i konceptom Industrija 4.0.

Prema Global Competitiveness Report-u za 2019. godinu Crna Gora zauzima 57 mjesto u korišćenju IKT tehnologija, u odnosu na 141 zemlju.  Crna Gora je na 6. mjestu po uvozu IKT usluga i 36. po izvozu IKT usluga (kao procenat ukupne trgovine). Trenutni udio IKT sektora u BDP-u je 4,0%  (Monstat, 2020).

Sve univerzitetske ustanove u Crnoj Gori edukuju ICT kadrove u oblasti softverskog inženjeringa. U zemlji posluju tri međunarodna operatora fiksne i mobilne telefonije koja osim obezbijeđenja savremene telekomunikacione infrastrukture, kao osnove za razvoj sektora i privrede i društva uopšte, ozbiljno ulažu u inovativnu djelatnost. Generalno, privredni sektor je glavni inicijator inovativnih aktivnosti u ICT sektoru. Ubrzan rast ICT-a, zahvaljujući multidisiplinarnom pristupu,  pokrenuo je inovacije i u drugim sektorima privrede.

Fokusna područja i tehnologije

Postojeća
 • Telekomunikacije;

 • Softverski inženjering.

Sa potencijalom
 • Komunikacione tehnologije nove generacije (5G, SDN, NFV, GNSS, itd.);

 • IoT (Internet of things);

 • Virtualna realnost, promijenjena realnost (VR/AR), 3D;

 • Digitalna transformacija (ERP sistemi, e-poslovanje, finansijke tehnologije, GIS, itd.);

 • Blockchain tehnologija i kriptovalute;

 • Big Data, Cloud – servisi;

 • Video igre;

 • Bezbjednost informacionih sistema;

 • Pametne tehnologije (gradovi, zgrade i sl.);

 • Zeleni ICT (smanjenje emisija, ušteda energije itd.);

 • Mašinsko učenje i vještačka inteligencija.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr