Objavljeno: 13/12/2021

11 pozitivno ocijenjenih prijava za grantove za ranu fazu razvoja startapova

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je Javni konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startapova na svojoj internet stranici 13. oktobra 2021. godine s rokom za prijavljivanje 11. novembar 2021. godine.

Predmet Javnog konkursa bilo je sufinansiranje startap projekata koji će ponuditi digitalna rješenja u četiri prioritetna područja pametne specijalizacije. Ukupan iznos podrške obezbijeđen za ove namjene u 2021. godini iznosi 200.000 eura.

Na Javni konkurs su podnešene 32 projektne prijave, od kojih je jedna zaprimljena nakon roka definisanog ovim konkursom, zbog čega nije upućena na evaluaciju. Ministarstvo ekonomskog razvoja sprovelo je proceduru evaluacije 31 prijave po Konkursu, i obavještava javnost o ishodima iste, kako slijedi:

Lista pozitivno ocijenjenih prijava

1.Sjever.me d.o.o.Sjever.me – Domaća web platforma87
2.Alicorn d.o.o.Jačanje razvojnog potencijala kompanije Alicorn d.o.o. za izradu edukativnih video igara82
3.Ivan RadunovićNichedAi82
4.Confidi d.o.o.Konfidi digitalni novčanik80
5.Aragorn d.o.o.Statup Antartix platforma76
6.DigitalBee d.o.o.Mobilna aplikacija Flourish – -digitalni asistent za razvoj zaposlenih76
7.Petar ŠćepanovićIzrada softverskih rješenja, plasiranje na tržište i promocija prve verzije platforme digitalnog turističkog vodiča – Guidi75
8.Impact InstitutPress Room AppPR & Media Software Platforma za kreiranje sadržaja i unapređenje odnosa sa medijima73
9. Oykos Development d.o.o.Telemed MNE72
10.Cube 42 d.o.oCube4272
11.GuesTool d.o.o.Digitalni servis za gosta GuesTool70

Bodovanje projekata vršeno je na skali od 0 do 100 bodova sa jasno utvrđenim kriterijumima u Javnom konkursu, a pozitivno ocijenjenim se smatra projekat koji ukupno ima najmanje 70 od 100 mogućih bodova.

Od ukupno 11 pozitivno ocijenjenih prijava, 9 je podnešeno od strane formalnih startapova, odnosno već osnovanih privrednih društava, dok su 2 prijave podnešene od strane neformalnih startap timova, koji će biti u obavezi da se registruju u Centralnom refistru privrednih subjekata prije dodjele granta.

U okviru pozitivno ocijenjenih prijava predloženo je zapošljavanje 35 lica, koja u prethodnih 6 mjeseci nijesu bila angažovana kod istog poslodavca.

Ukupno tražena sredstva za sufinansiranje od strane Ministarstva iznose nešto više od 190.000 eura.

Dodjela sredstava po Konkursu vršiće se po redosljedu sa rang liste i u skladu sa raspoloživim budžetom, a nakon sprovedenog procesa finalnog usklađivanja budžeta.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr