Objavljeno: 25/04/2023

Bluair projekat – Podrška razvoju inovacija u plavom rastu

Privredna komora Crne Gore kao partner u realizaciji međunarodnog projekta „Plavi pametni rast S3 u Jadransko-jonskog regiji” („Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3- BLUEAIR“), organizovala je 21. aprila 2023. godine skup „Podrška razvoju inovacija u plavom rastu“.

Cilj sastanka bilo je povezivanje onih koji razvijaju i imaju inovativna rješenja sa poslovnom zajednicom, kako bi zajednički iskoristili mogućnosti za koordiniranu saradnju u oblasti inovacija u Jadransko-jonskoj regiji. Namjera je bila i da se na ovaj način da doprinos kreiranju akcionog plana za jačanje BLUEAIR inovativne zajednice.

Ana Filipović, samostalna savjetnica u Sektoru za projekte Privredne komore, predstavila je o projekat BLUEAIR kojeg kofinansira Evropska Unija u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014-2020 (ADRION).

Privredna komora Crne Gore je partner u realizaciji više projekata i kroz ovakve aktivnosti, zajedno utičemo na podizanje kapaciteta dijela privrede koji pripada plavoj ekonomiji. Dosadašnji rad na ovakvim plavim projektima pokazao je da se treba usmjeriti na snaženje naših institucija, a i među dijelom privrede koja pripada plavoj ekonomiji i kima potencijala da utiče na ukupni rast baziran prije svega na inovacijama – rekla je Filipović.

Jedan od konkretnih rezultata projekta biće osnivanje BLUEAIR inovativne zajednice koja je osmišljena kao otvorena platforma sa ciljem da unaprijedi i učini efikasnijom saradnju u oblasti inovacija kako na teritorijalnom tako i na makroregionalnom nivou kako bi se pokrenula održiva plava ekonomija u Jadransko-jonskom regionu. Filipović je pozvala predstavnike postojećih sličnih inicijativa kao i nove zainteresovane strane iz Crne Gore i makro regiona da sarađuju u misiji unapređenja plave ekonomije, iskoriste sprovedene aktivnosti i udruže postojeće resurse.

Konkretnije o programima podrške za MSP učesnici skupa čuli su od predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Fonda za inovacije Crne Gore, Evropske banke za obnovu i razvoj, Pomorskog fakulteta, Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, Naučno tehnološkog parka Crne Gore i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Aktuelni Program unapređenja konkuretnosti privrede predstvio je Lazar Nenezić iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Programom je predviđeno sprovođenje devet programskih linija finansijske i nefinansijske podrške, čiji je ukupni budžet tri miliona eura, a poziv je otvoren do 30. septembra.

Marko Backović, takođe iz iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma upoznao je učesnike skupa sa Evropskom mrežom preduzetništva – EEN. Ova mreža predstavlja ključni instrument EU Strategije za podsticaj razvoja i zapošljavanja. On je kazao da ova mreža pruža podršku i  praktičnu pomoć mikro, malim i srednjim preduzećima sa posebnim fokusom na unapređenje održivosti, otpornosti i digitalne transformacije preduzeća. U Crnoj Gori aktivnosti ovog projekta sprovode partneri MontEENegro konzorcijuma koji čine: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Privredna komora Crne Gore, Mašinski fakultet i Biznis centar Bar.

Dr Ivan Tomović iz Fonda za inovacije predstavio je instrumente podrške vezane za inovacione politike. Djelovanjem Fonda za inovacije podstaći će se inovativni mikro, mali i srednji preduzetnici tako što će biti finansirana industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj, unaprijediće se saradnja između privrede i naučno-istraživačkog sektora kao i razvoj i transfer tehnologija. Sprovođenje navedenih mjera zasigurno će dovesti do povećanja broja novih radnih mjesta, naročito u visokotehnološkim sektorima, povećanju zaštite i komercijalizacije intelektualnog vlasništva, većeg ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, rasta izvoza kao i većeg povrata sredstava u državni budžet kroz razne vidove poreza.

O programima podrške Evropske banke za obnovu i razvoj govorio je predstavnik te međunarodne finansijske institucije Matija Dautović. On je kazao da je cilj EBRD-a unapređenje preduzetništva kroz naprednu savjetodavnu podršku i informacione servise, a predstavio je i aktuelni program podrške ove institucije, Star Venture, koji je namijenjen start-upovima. Istakao je da podrška iznosi 40.000 eura po klijentu, kao i angažman lokalnih i međunarodnih klijenata.

Centar za istraživanja, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta predstavila je dr Maja Škurić. Kroz brojne projekte ovaj Centar je opremljen najsavremenijom tehnologijom  za energetsku efikasnost u pomorstvu, za off-shore tehnologije, za brodske motore, goriva i maziva, zaštitu morske sredine od uticaja brodova, zračenje i brodsku elektrotehniku. Pored laboratorijske opreme za potrebe istraživanja, koriste se i najsavremeniji simulatori OSC Off-shore, Rolls Royce Dynamic positioning, Transas GMDSS, Transas i Unitest brodomašinski i navigacijski simulatori, te motorna, kotlovska i visokonaponska radionica. Najavila je ljetnju školu koja se organizuje kao dio Programa za cjeloživotno učenje (engl. Life Long Learning Program) koja će se podržati početkom jula ove godine.

O podršci razvoju start up kompanija i preduzetništva u Crnoj Gori govorili su Anja Grabovica, Inovaciono preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis i Milica Božović, Naučno tehnološki park Crne Gore.

Grabovica je kazala da je misija Tehnopolisa podrška unapređenju nacionalnog inovacionog i preduzetničkog sistema u Crnoj Gori kroz sprovođenje niza aktivnosti čija će realizacija unaprijediti inovacione kapacitete i inovacionu .  Takođe, predstavila je BoostMeUp, nacionalnu platformu za razvoj inovativnog ekosistema kroz razvoj modela finansiranja i pristupa kapitalu, kreiranje i širenje znanja, povećanje dostupnosti talenata, razvoj preduzetničke kulture i olakšan pristup tržištu.

Božović je predstavila rad Naučno tehnološkog parka, koji pruža podršku u razvoju i komercijalizaciji inovativnih ideja i projekata. Takođe, podršku će pružati i preduzetničkim poduhvatima kroz procese inkubacije, finansiranja, obuke, mentorstva i povezivanja sa ekosistemima tehnoloških inovacija, kako onih regionalnih, tako i globalnih.

MARBLE i MONUSEN projekte predstavio je prof. dr Igor Radusinović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crna Gora. Istakao je da je glavni cilj MARBLE projekta uspostavljanje mreže akademskih i poslovnih partnera koji će zajedno raditi na unapređenju vještina i izgradnji kapaciteta u oblasti pomorske robotike u plavoj ekonomiji organizovanjem niza događaja za umrežavanje i studijskih pojseta partnerima i kompanijama.

Projekat MONUSEN,  će podsticati različite oblike saradnje UCG-a i tri vodeće evropske istraživačke koje će se baviti istraživačkim izazovima u dizajnu heterogenih podvodnih senzorskih mreža za dugoročno istraživanje morskog okruženja i to:  primjenu mašinskog učenja i tehniku kontrole topologije za razvoj adaptivnih komunikacionih protokola; decentralizovanu autentifikaciju i sigurnu razmjenu podataka; strategiju kooperativnog upravljanja podvodnim jatima robota.

Projekat BLUEAIR kofinansira Evropska Unija u okviru „Interreg V-B Adriatic-Ionian programme” – ADRION programa, sprovode ga 11 partnerskih organizacija i 20 pridruženih partnera iz Jadransko-jonskog regiona.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr