Održan konstitutivni sastanak Nacionalnog S3 tima

Sastanak Nacionalnog tima za izradu Strategije pametne specijalizacije, kojim je predsjedavala državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, mr Marijeta Barjaktarović Lanzardi, održan je danas u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Imajući u vidu da je Crna Gora u februaru 2024. godine započela proces izrade nove Strategije pametne specijalizacije, na sastanku je predstavljena […]

Međuinstitucionalna S3 grupa – Predstavljen trenutni status izrade nove Strategije pametne specijalizacije i ključne S3 inicijative

Na sjednici Međuinstitucionalne S3 grupe održanoj danas, prezentovana je Informacija o procesu pripreme nove Strategije pametne specijalizacije kao i prateća Mapa puta, koja predstavlja plan aktivnosti i jasno definiše ključne faze u procesu pripreme Strategije pametne specijalizacije. Imajući u vidu da je prva od ukupno pet faza definisanih Mapom puta već uspješno realizovana, S3 tim […]

Naš put razvoja zasnovan na inovacijama

Naš odgovor je jasan – pokušavamo da uz pomoć znanja i inovacija, uz najširu saradnju sa zajednicom, doprinesemo razvoju zdrave, održive i digitalizovane Crne Gore Piše: Mr Marijeta Brjaktarović Lanzardi za ND “Vijesti” Crna Gora je u pogledu usmjeravanja rasta i razvoja zasnovanog na inovacijama veoma mlada ekonomija. Začeci inovacione politike u Crnoj Gori datiraju još […]

Svečano otvoren Naučno-tehnološki park Crne Gore

Ovaj značajan događaj predstavlja prekretnicu u našoj posvećenosti unapređenju tehnološkog,   naučnog i inovativnog ekosistema Crne Gore. Prilikom uvodnih obraćanja obratila se izvršna direktorica Naučno-tehnološkog parka Crne Gore, gospođa Valentina Radulović koja je istakla  da će se crnogorska inovativna scena dijeliti na prije i poslije NTP-a. Kako je kazala, ovo je prekretnica koja označava novi početak, novu eru […]

Podrška za startap timove, mikro, mala i srednja preduzeća, istraživačke organizacije, pronalazače i inovatore

U cilju jačanja kapaciteta crnogorskog inovacionog ekosistema i promocije inovacione kulture, Fond za inovacije Crne Gore objavljuje pet programa podrške, ukupne vrijednosti 1.6 miliona eura. Programi podrške su namijenjeni startap timovima, mikro, malim i srednjim preduzećima, istraživačkim organizacijama, pronalazačima i inovatorima, nudeći im finansijsku i mentorsku podršku za razvoj inovativnih ideja i projekata. Zainteresovani se […]

Crna Gora uradila ogroman posao na primjeni Strategije pametne specijalizacije

Crna Gora uradila je ogroman posao na primjeni prve Strategije pametne specijalizacije (S3), saopštio je danas predstavnik Udruženog istraživačkog centra Evropske Komisije Emanuele Fabri, na događaju povodom izrade druge po redu Strategije pametne specijalizacije. Događaj je otvorila ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović, koja je poručila da S3 Strategija pametne specijalizacije “štedi novac, vrijeme […]

Usvojena Mapa puta za novu Strategiju pametne specijalizacije

Crna Gora ušla je zvanično u proces izrade nove Strategije pametne specijalizacije (S3), a Mapa puta i informacija o tim aktivnostima usvojena je danas na drugoj sjednici Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju Crne Gore. Naredni korak je formiranje Nacionalnog S3 tima za izradu Strategije. Pomenuta strategija je preduslov za korišćenje svih strukturnih fondova EU nakon pridruživanja. […]

Crna Gora započela novi ciklus izrade Strategije pametne specijalizacije

Crna Gora započela je novi ciklus strateškog planiranja pametne specijalizacije održavanjem dvodnevne obuke na temu dizajna ove strategije u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija 26-27. februara 2024. godine. Obuka je realizovana uz podršku Domena Boleta, ključnog eksperta za ko-kreaciju inovacionih ekosistema i transfer znanja. Kako Crna Gora ima potpuno razvijen i operativan institucionalni okvir […]

Eksterna evaluacija Strategije pametne specijalizacije 2019-2024, za period 2019-2022.

Crna Gora je prepoznata kao lider u regionu kada je u pitanju pametna specijalizacija, a jasan okvir za implementaciju Strategije, koji omogucava stabilan sistem upravljanja i komunikacije sa zajednicom, najvecim je dijelom doprinio ovakvoj ocjeni. Kako sistem evaluacije čini jednu od ključnih faza u sistemu implementacije, Crna Gora je sprovela eksternu evaluaciju Strategije pametne specijalizacije […]