Predstavljen Javni poziv Fonda za inovacije Crne Gore

Fond za inovacije Crne Gore, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, organizovao je 15. maja Info dan o javnim pozivima za dodjelu grantova koji su otvoreni 8. maja. Programi podrške odnose se na provjeru inovativnog koncepta, strateško partnerstvo u sprovođenju predakceleracijskog programa za startapove, podsticanje razvoja inovacione kulture, realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne […]

Otvoreno pet programa Fonda za inovacije Crne Gore

Fond za inovacije Crne Gore raspisao je danas Javne pozive za dodjelu grantova za provjeru inovativnog koncepta, strateško partnerstvo u sprovođenju predakceleracijskog programa za startapove,  podsticanje razvoja inovacione kulture, realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije i zaštitu i razvoj pronalaska. Ukupna vrijednost raspisanih poziva iznosi 650.000 eura. Javni pozivi i neophodna dokumentacija za prijavu […]

Bluair projekat – Podrška razvoju inovacija u plavom rastu

Privredna komora Crne Gore kao partner u realizaciji međunarodnog projekta „Plavi pametni rast S3 u Jadransko-jonskog regiji” („Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3- BLUEAIR“), organizovala je 21. aprila 2023. godine skup „Podrška razvoju inovacija u plavom rastu“. Cilj sastanka bilo je povezivanje onih koji razvijaju i imaju inovativna rješenja sa poslovnom zajednicom, kako bi zajednički […]

Crna Gora kredibilan partner u implementaciji pametne specijalizacije

“Nastavljamo put zajedno” poruka je direktora za pravednu i održivu ekonomiju u Generalnom direktoratu “Udruženi istraživački centar” Evropske komisije u Sevilji, gdina Mikela Landabaso. Ministarska nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Biljana Šćepanović, boravila je juče sa crnogorskom delegacijom u Udruženom istraživačkom centru (JRC), koji je ključni partner Crne Gore u dizajniranju i implementaciji Strategije […]

Intenzivirati saradnju u oblasti tehnološkog transfera i razvoja koncepta pametnih gradova

Ministarka Šćepanović: Intenzivirati saradnju kroz bilateralne naučnoistraživačke i inovacione projekte, u oblasti tehnološkog transfera i razvoja koncepta pametnih gradova Ministarka nauke i tehnološkog razvoja sa Timom za pametnu specijalizaciju i predstavnicima Fonda za inovacije Crne Gore, u okviru druge faze projekta “Norveška za vas”, koji sprovodi UNDP kancelarija u Podgorici, boravi ove nedelje u studijskoj posjeti Andaluziji, Španija. […]

Održana konferencija pod nazivom ”Anticipatory science advice in the Western Balkans”

13. marta je otvoren prvi dan konferencije pod nazivom ”Anticipatory science advice in the Western Balkans”  koju koorganizuje Naučno-tehnološki park Crne Gore u okviru projekta Policy answers. Cilj konferencije je da se prikažu tri scenarija o mogućoj budućnosti politika istraživanja i inovacija (R&I) na Zapadnom Balkanu 2035. godine koji su kreirani u okviru studije Evropske komisije. Na […]

Otvorene su prijave za Program edukacija IPC Tehnopolis za 2023. godinu

Nakon šest uspješno realizovanih ciklusa u prethodnom periodu, IPC Tehnopolis će i u ovoj godini u okviru Programa edukacija organizovati devet obuka koje su namjenjene kako djeci tako i odraslima. U novom ciklusu planirana je organizacija obuka za odrasle čije su teme: digitalni marketing, dizajn i štampa, finansije za nefinansijere i CNC operateri, dok su […]

U Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis održana konferencija Poljoprivreda vođena inovacijama

Konferencija je organizovana u okviru projekta FILA Plus, koji predstavlja kapitalizaciju postignutih rezultata prethodno implementiranog FILA projekta, sufinansiranog od strane INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora 2014 – 2020. Vodeći partner na projektu je Mediteranski Agronomski Institut iz Barija, dok su pored IPC Tehnopolis projektni partneri Razvojni Fond Albanije i […]

Socijalne inovacije su jasno prepoznate kroz zakonski okvir za inovacionu djelatnost

U sklopu događaja u vezi novog ciklusa SIA programa u Crnoj Gori, održane su dvije panel diskusije na teme: „Društveno preduzetništo kao novi trend u funkciji zapošljavanja mladih“ i „Značaj doprinosa civilnog sektora razvoju društvene zajednice“, u kojim su učešće uzeli predstavnici subjekata inovacione infrastrukture u Crnoj Gori i predstavnici civilnog sektora iz zemalja regiona.  […]

Obilježen Svjetski dan energetske efikasnosti

Ministarstvo kapitalnih investicija je 9. februara 2023. godine u tržnom centru Big Fashion u Podgorici obilježilo Svjetski dan energetske efikasnosti. Predstavnici Ministarstva su iskoristili priliku da na krajnje jednostavan način građane informišu o energetskoj efikasnosti, o načinima na koje mogu racionalno da koriste energiju, kako i koje mjere energetske efikasnosti mogu biti primijenjene u svakodnevnom životu, kao i […]