Obavještenje o statusu Konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini

U vezi sa statusom realizacije pojedinačnih programskih linija koje su dio Javnog konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini, obavještava se inovaciona zajednica o sljedećem: Programska linija podrške EUREKA projektima Programska linija za stimulisanje zaštite i razvoja pronalaska Programska linija za podsticanje inovacione kulture Programska linija za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima Programska […]

Važnost inovacija za reformu javne uprave

Marijeta Barjaktarović Lanzardi, v.d. generalne direktorice za inovacije i tehnološki razvoj u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja, učestvovala je na panelu “Inovacije u službi javne uprave”, 2. decembra 2022. godine, u okviru događaja Dijalozi za Digitalnu agendu: Važnost inovacija za reformu javne uprave. Inovacije nam pomažu da se nosimo sa promjenama koje donosi uticaj tehnologije, […]

Privrednicima predstavljen Nacrt Nacionalne Strategije cirkularne tranzicije 2030.

Privredna komora Crne Gore je, u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma, organizovala okrugli sto u okviru Javne rasprave na temu „Razmatranje Nacrta Nacionalne Strategije cirkularne tranzicije do 2030. sa Akcionim planom 2023-2024. godine”. Cilj je bio da se u konsultaciji sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, kroz otvoren participativni proces, kreiraju mehanizmi i adekvatan […]

Novčane nagrade za naučna dostignuća i registrovane patente ili ostvarena inovativna rješenja u 2022. godini

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja objavilo je Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2022. godini.  Nakon dvogodišnje pauze, Ministarstvo će ove godine dodijeliti novčane nagrade najuspješnijim naučnicima/cama i inovatorima/kama. Ukupan novčani fond nagrada iznosi 8.000 EUR. Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije, i to: – najuspješnijem naučniku/naučnici – 3.000 EUR; – najuspješnijem […]

10 pozitivno ocijenjenih projekata za ranu fazu razvoja startapova

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore objavilo je Javni konkurs za grantove za ranu fazu razvoja startapova 27. juna 2022. godine, u skladu sa Programom za inovacije 2021-2024, s rokom za prijavljivanje do 20. septembra 2022. godine. Rok za prijavljivanje je produžen do 28. septembra 2022. godine zbog sajber napada na Vladinu IT infrastrukturu i nefunkcionalnosti […]

Uvezivanje privrede i nauke najbitnije za pa pametnu specijalizaciju

Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja organizovali su 22. novembra konsultacije na temu „Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane iz ugla pametne specijalizacije“. Sa privrednicima su razgovarali predstavnici Inovacione radne grupe za oblast „Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane“ Jovana Kojić, Dubravka Radulović i Amil Orahovac koji su ih upoznali sa aktivnostima na realizaciji Strategije istraživanja […]

Uloga ICT Zajednice ključna u procesu pametne specijalizacije i inovacija

Tokom sjednice Odbora udruženja ICT Privredne komore Crne Gore 14. novembra, održane su i konsultacije „Izazovi/šanse iz ugla pametne specijalizacije za oblast ICT, a u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja. U fokusu sjednice bila je transparentna i konkretna identifikacija potreba/izazova privatnog sektora kada je u pitanju razvoj ICT oblasti, iz ugla pametne specijalizacije, […]

Održana druga sjednica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju

Druga sjednica Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju održana je 9. novembra 2022. godine u staroj zgradi Vlade sa početkom u 09.00 časova. Sjednicu je otvorila ministarka nauke i tehnološkog razvoja, predsjednica Savjeta prof. dr Biljana Šćepanović. “Uloga svih nas je da promovišemo mogućnosti koje pametna specijalizacija nudi i da se sada aktivno uključimo u […]

Obavještenje inovacionoj zajednici o statusu realizacije Javnog konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini

U vezi sa statusom realizacije pojedinačnih programskih linija koje su dio Javnog konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini, obavještava se inovaciona zajednica o sljedećem: Programska linija podrške EUREKA projektima Tekući projekti: preostala sredstva u iznosu od 15.000 € nijesu dodijeljena.   Poseban Multilateralni javni poziv za finansiranje EUREKA projekata za Dunavski region: rezultat […]

Crna Gora predstavila napredak na EU međunarodnoj konferenciji o pametnoj specijalizaciji

EU pozdravlja napredak Crne Gore u primjeni pametne specijalizacije Najavljene nove mogućnosti Crnoj Gori od različite instrumente EU Tim za pametnu specijalizaciju Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja uz podršku kolega iz Ministarstava javne uprave i Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, kao i ICT Cortexa, učestvuju na Međunarodnoj konferenciji “Implementacija Agende Zapadnog Balkana za inovacije, istraživanja, […]