Objavljeno: 27/03/2024

Crna Gora započela novi ciklus izrade Strategije pametne specijalizacije

Crna Gora započela je novi ciklus strateškog planiranja pametne specijalizacije održavanjem dvodnevne obuke na temu dizajna ove strategije u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija 26-27. februara 2024. godine. Obuka je realizovana uz podršku Domena Boleta, ključnog eksperta za ko-kreaciju inovacionih ekosistema i transfer znanja.

Kako Crna Gora ima potpuno razvijen i operativan institucionalni okvir za implementaciju ove stragije, kao poseban tim za pametnu specijalizaciju u okviru Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, cilj obuke bio je da se, na samom početku procesa planiranja, osnaže kapaciteti i znanje tima, ali i Međuinstitucionalne S3 grupe i inovacionih radnih grupa, u cilju kvalitetne pripreme Mape puta za izradu strategije, kao i što efikasnijeg sprovođenja aktivnosti planiranja novog strateškog ciklusa.

Naredni korak je analiza konteksta i proces konsultacija sa predstavnicima državne uprave, ali i različitim djelovima institucionalnog okvira za pametnu specijalizaciju, koja će rezultirati izradom Mape puta, nakon čega će javnosti biti prezentovan ovaj plan i upućen poziv za aktivno učešće u narednim fazama.

Crna Gora je predvodnik ovog procesa u Regionu proširenja i susjedstva – prva je zemlja van EU koja je usvojila Strategiju pametne specijalizacije 2019. godine, prva je primijenila i usvojila Okvir za implementaciju ove strategije i uradila prvu eksternu evaluaciju za period 2019-2022, a već otpočinje i naredni ciklus planiranja. U periodu 2019-2022. u pametnu specijalizaciju je uloženo 72,6 miliona eura, a izrada Izvještaja za 2023. godinu je u toku.

Podsjećamo da je ministarka, prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, tokom zvanične posjete Briselu u decembru prošle godine, najavila početak dizajn faze za Strategiju pametne specijalizacije Evropskoj komesarki za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, Iliani Ivanovoj i generalnom direktoru Udruženog istraživačkog centra (DG JRC), Stivenu Kvestu, kao ključnim partnerima u ovom procesu.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr