Objavljeno: 19/10/2022

Delegacija Crne Gore na međunarodnoj konferenciji “Podrška pametnoj specijalizaciji na Zapadnom Balkanu i Turskoj” u Skoplju

Delegacija Crne Gore učestvuje na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji “Implementacija Agende Zapadnog Balkana o inovacijama, istraživanju, obrazovanju, kulturi, omladini i sportu – Podrška pametnoj specijalizaciji na Zapadnom Balkanu i Turskoj” koja se održava 18. i 19. oktobra u Skoplju.

Marijeta Barjaktarović-Lanzardi, v.d. generalne direktorice Direktorata za inovacije i tehnološki razvoj učestvovala je prvog dana konferencije u okviru panela diskusije u vezi: pametne specijalizacije u regionu proširenja EU i dostignuća pametne specijalizacije na Zapadnom Balkanu.

Predstavnice crnogorske delegacije su i Vesna Simonović ispred Ministarstva javne uprave i medija, Sandra Bojanić ispred Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, zatim Ferida Mandić ispred ICT Cortex-a, koja je takođe uzela učešće na panelu “Podsticanja inovativnih sposobnosti na Zapadnom Balkanu kroz pametnu specijalizaciju”, dok će drugog dana u okviru panela “Implementacija pametne specijalizacije u regionu proširenja EU – Razmena iskustava, dostignuća i izazova” diskutovati i Marija Ražnatović, sekretarka Sekretarijata Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju Crne Gore.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr