Berane: Informativna sesija za Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku implementaciji Strategije pametne specijalizacije kroz projekte

DATUM: 17/01/2023
LOKACIJA: Berane, Opštinska sala, IV Crnogorske brigade br. 1

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u saradnji sa Ministarstvom finansija i Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru grant šeme “Podrška implementaciji Strategije pamentne specijalizacije (S3) kroz projekte”.

Grant šema ima za cilj da doprinese jačanju ekonomske konkurentnosti i inovacionih kapaciteta Crne Gore kroz jačanje veza između nauke i industrije.

Na poziv se mogu prijaviti mikro, mala ili srednja preduzeća u 100% privatnom vlasništvu, naučno-istraživačka ustanova registrovana kao pravno lice i licencirana od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore, javni ili privatni univerzitet upisan u Registar licenciranih i akreditovanih visokoškolskih ustanova u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore, subjekti inovacione infrastrukture: naučno-tehnološki park, inovaciono-preduzetnički centar, poslovno-tehnološki inkubator, centar za transfer tehnologije, klasterske organizacije i drugi subjekti inovacione infrastrukture upisani u Registar inovacione delatnosti u skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti i Pravilnikom o registru inovacione djelatnosti. 

S tim u vezi, pozivamo svu zainteresovanu javnost da prisustvuje informativnim sesijama u cilju upoznavanja sa glavnim karakteristikama poziva i načinom apliciranja.

Aplikacioni paket koji sadrži Vodič za aplikante i aplikantkinje, detaljne informacije o ciljevima i prioritetima poziva, kriterijumima za učešće i prihvatljivim aktivnostima, možete pronaći na sljedećem linku:

Online Services – Online Services – Programmes de coopération extérieure – Commission européenne (europa.eu)

Podsjećamo da je rok za dostavljanje sažetka projekta (Concept Note) 30. januar 2023. godine.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr