COST Info Day

DATUM: 09/04/2024
LOKACIJA: Hotel “Hilton” Podgorica
ORGANIZATOR: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Istraživači i inovatori će na događaju, koji organizuje Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija u saradnji sa COST Asocijacijom, imati priliku da se detaljno upoznaju sa Evropskim programom saradnje u nauci i tehnologiji (COST) čija je glavna uloga podsticanje i širenje izvrsnosti u istraživanju.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr