Kurs paralelnog računarstva

DATUM: 25/10/2022
LOKACIJA: Univerzitet Donja Gorica
ORGANIZATOR: Univerzitet Donja Gorica

Univerzitet Donja Gorica i NCC Montenegro organizuju kurs paralelnog računarstva.

Paralelno računarstvo je od suštinskog značaja za rešavanje numeričkih problema koji su preteški za sekvencijalne programe. Tokom ovog kursa studentima i industrijskim partnerima će biti predstavljeno distribuirano i paralelno računarstvo, kao i indikatori performansi paralelnih programa. U drugom dijelu obuke polaznici će se upoznati sa osnovama paralelnog programiranja sa višejezgarnim HPC računarima koji koriste deljene memorije i arhitekturu distribuirane memorije sa OpenMP i MPI. Nakon usvajanja osnova paralelnog programiranja, predavanja će obuhvatiti sve korake dekompozicije serijskog programa i njihovu transformaciju u paralelni, kao i prepoznavanje potencijalnih probleme paralelizacije i komunikacije. Kurs je planiran da počne 25.10.2022. biće održan na Univerzitetu Donja Gorica.

Više informacija i registracija na sljedećem linku:

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr