Događaj o podizanju svijesti o pametnoj specijalizaciji (S3)

DATUM: 13/05/2024
LOKACIJA: Plava sala Rektorata Univerziteta Crne Gore
ORGANIZATOR: MPNI

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr