Održivi i zdravstveni turizam u Crnoj Gori -preduslovi za razvoj

U septembru 2022. godine Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore formiralo je četiri Inovacione radne grupe (IRG) sa ciljem pružanja operativne podrške Savjetu za inovacije i pametnu
specijalizaciju u procesu implementacije Strategije pametne specijalizacije (S3). Jedna od njih je i inovaciona radna grupa “Održivi i zdravstveni turizam”. Članove Inovacione radne grupe “Održivi i zdravstveni turizam” čine predstavnici javnih institucija, poslovnog sektora, naučne zajednice i nevladinog sektora: Sandra Bojanić – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Jelena Kujović – Ministarstvo zdravlja, doc. dr Ilija Moric – »Moric doo«, prof. dr Snežana Pantović – Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Sanja Marković – Privredna komora Crne Gore i dr Jelena Zvizdojević – Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Fokusiranje rada Inovacionih radnih grupa na jednu prioritetnu oblast omogućilo je dubinsku analizu domena specijalizacije i efektivno uključivanje u proces preduzetničkog otkrivanja i sistem praćenja primjene S3 koji razvija javna uprava, kao i identifikaciju potreba i razvojnih barijera specifičnih
za pojedinačne oblasti, u ovom slučaju za oblast održivog i zdravstvenog turizma. Sastanci unutar IRG, kao i sastanci sa drugim institucijama su forum za umrežavanje, razmjenu mišljenja, informacija i iskustava predstavnika nadležnih institucija, preduzetnika i partnera iz poslovnog i naučnog okruženja i nevladinog sektora iz oblasti održivog i zdravstvenog turizma, kao i davanje preporuka i projektnih ideja za razvoj održivog i zdravstvenog turizma u Crnoj Gori.

Autorka je koordinatorka IRG »Održivi i zdravstveni turizam«

Čitav tekst možete pročitati u Glasniku Privredne komore Crne Gore.

glasnik-januar-2023.pdf (komora.me)

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr