Prijave za učešće u Social Impact Award (SIA) 2023

DATUM: 31/05/2023

Prijave za učešće u Social Impact Award (SIA) 2023 takmičenju su zvanično otvorene i trajaće sve do 31. maja do 23:59h. Svi koji se prijave putem Platforme za prijavu i ocjenjivanje, moći će da rade na draft verzijama svojih ideja sve dok ne budu sigurni koja je konačna verzija sa kojom žele da apliciraju.

Aplikanti za Social Impact Award Montenegro 2023 moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

1. Svi članovi tima moraju biti rođeni između 1. januara 1993. i 31. decembra, 2008. godine;

2. Najmanje jedan član/ica tima mora imati prebivalište u Crnoj Gori;

3. Ideja sa kojom se aplicira nije dobila sredstva, ni ostvarila prihode prije 1. januara 2022. godine;

4. Ideja sa kojom se aplicira nije dobila formalizovanu novčanu podršku od strane druigih donatora, odnosno 3.000 eura (npr. novčana nagrada, grantovi, investicije) prije datuma podnošenja prijave;

5. Mogu se prijaviti pobjednici od prethodnih godina sa istom idejom, ali u različitom sastavu tima;

6. Mogu se prijaviti pobjednici od prethodnih godina u istom timskom sastavu, ali sa različitom idejom;

7. Moraju svoju draft ideju prebaciti u status konačne ideje, jer na taj način zvanično postaju dio SIA takmičenja;

8. Mogu se razmatrati samo one prijave koje su potpune i koje su bile podnijete putem Platforme za prijavu i ocjenjivanje u datom roku.

Svi timovi koji se prijave, prolaze proces selekcije i ocjenjivanje stručnog žirija. Na osnovu njihovih glasova, 10 najboljih ideja ulazi u finale. Finalisti,  zatim prolaze kroz period inkubacije koji je sadržan u tri mjeseca intenzivnog rada na razvoju projekata sa dodijeljenim mentorima i ekspertima kako bi svoju ideju pretvorili u održiv preduzetnički model (period od jula do septembra).

Stručni žiri, koji čine predstavnici državnih institucija, naučne i akademske zajednice i biznis sektora vrše izbor 3 najbolje ideje na osnovu kriterijuma: inovativnost, stepen društvenog uticaja i izvodljivost. Izabrani timovi osvajaju početni kapital u iznosu od 1.500 eura, mentorsku podršku i obezbijeđen put (za jednog člana tima) na SIA Samit koji će se ove godine održati u Beogradu u periodu 28. novembra – 2. decembra.

Ukoliko budete imali određene nedoumice ili pitanja možete pisati na mejl adresu montenegro@socialimpactaward.net ili putem kontakt telefona: 067018959.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr