Radionica: “Upotreba poljoprivrednog otpada za proizvodnju održivog građevinskog materijala visoke energetske efikasnosti – Prezentacija prototipa u IPC Tehnopolis”

DATUM: 27/02/2023
LOKACIJA: Radoja Dakića bb, Nikšić (IPC Tehnopolis)
ORGANIZATOR: IPC Tehnopolis Nikšić

“Radionica Upotreba poljoprivrednog otpada za proizvodnju održivog građevinskog materijala visoke energetske efikasnosti i prezentacija prototipa u IPC Tehnopolis organizuje se u okviru AWeS0Me (Agricultural WastE as Sustainable 0 km building MatErial) projekta, koji je finansiran kroz program prekogranične saradnje INTERREG IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora.  

Cilj navedenog projekta predstavlja povećanje primjene energetski efikasnih materijala u građevinskoj industriji koji vode porijeklo od obrađenog otpada poljoprivredne proizvodnje.  

Nakon uvodnog dijela, zajedno sa uvaženim profesorom sa Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore dr Radomirom Zejakom razgovaraće se o upotrebi poljoprivrednog otpada kao sirovine za potrebe proizvodnje građevinskog materijala visoke energetske efikasnosti, pri čemu ćemo se osvrnuti na vrste poljoprivrednog otpada koje postoje u Crnoj Gori a koje su prihvatljive za upotrebu u građevinskoj industriji, načinima njihove upotrebe i slično.

Nakon toga, uslijediće prezentacija profesora Zejaka vezano za projektovanje prototipova, kao i prezentacija prototipa na čijoj izradi IPC Tehnopolis trenutno radi, a koji predstavlja primjer dobre prakse kada je ova tema u pitanju. Naime, u okviru Laboratorije za industrijski dizajn TechLab Tehnopolis trenutno radimo na izradi zida čiju osnovnu sirovinu čine paneli koji su napravljeni od poljoprivrednog otpada koji podrazumijeva baliranu sojinu i pšeničnu slamu, baliranu konopljinu slamu, kukuruznu šaš i slično. U poslednjem dijelu radionice biće upriličena i posjeta laboratoriji za industrijski dizajn TechLab Tehnopolis, kako bi učesnici mogli da vide kako to zapravo izgleda.”   

Prijave se mogu poslati šalju na mail adresu marijana@tehnopolis.me do petka, 24. februara do 12h.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr