Sastanak Inovacionih radnih grupa

DATUM: 03/04/2023
LOKACIJA: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja
ORGANIZATOR: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Sastanak će se održati u ponedeljak 3. aprila 2023. godine u sali Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, sa početkom u 10h.

Teme za sastanak su:

  • Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sporovođenje Operativnog Programa za 2021-2022. godinu;
  • Programske linije podrške za inovacije;
  • Akcioni plan 2023-2024 (smjernice za pripremu).

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr