Objavljeno: 19/07/2022

II Poziv za projektne predloge Interreg Euro-MED 2021/27

Ministarstvo evropskih poslova je 5. jula 2022. godine organizovalo Info dan povodom objave II Poziva za projektne predloge u okviru Interreg Euro-MED programa 2021-2027, koji je pokrenut 27. juna 2022. godine (https://interreg-euro-med.eu/en/call-2-thematic-projects/).  Rok za podnošenje prijava je 27. oktobar 2022. u 13:00 (CEST).

Poziv se odnosi na prioritete programa Pametniji Mediteran i Zeleniji Mediteran, definisane kroz četiri međusobno povezane i komplementarne misije čiji je cilj postizanje klimatski neutralnog i otpornog društva:

 • Jačanje inovativne održive ekonomije
 • Zaštita, ponovno uspostavljanje i valorizacija prirodnog okruženja i nasljeđa
 • Promocija zelenih oblasti za život
 • Jačanje održivog turizma

Poziv je namijenjen tematskim projektima fokusiranim na prioritete i misije Programa, u okviru kojih su definisani sljedeći specifični ciljevi:

 • U okviru prioriteta Pametniji Mediteran:
 • Razvoj i unapređenje istraživačkih i inovativnih kapaciteta i usvajanje naprednih tehnologija.
 • U okviru prioriteta Zeleniji Mediteran:
 • Promovisanje prelaska na cirkularnu i resursno efikasnu ekonomiju,
 • Promovisanje prilagođavanja klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa, uzimajući u obzir pristupe zasnovane na ekosistemima,
 • Unapređenje zaštite i očuvanja prirode, biodiverziteta i zelene infrastrukture uključujući urbana područja i smanjenje svih oblika zagađenja.

U okviru poziva, postoje tri vrste projekata: studijski (obuhvataju analize kojima je cilj da na bolji način adresiraju tematsko pitanje i stvore prostor za razvoj novih instrumenata, programskih politika, strategija i akcionih planova), testni (eksperimentišu sa već kreiranim zajedničkim instrumentima, programskim politikama, strategijama i akcionim planovima kako bi se potvrdila konkretna rješenja), i transferni projekti (optimizuju i prenose potvrđene zajedničke instrumente, programske politike, strategije i akcione planove kako bi ih zainteresovane strane usvojile).

Pojedinačni kandidovani projekat mora biti fokusiran na samo jednu misiju programa. Sve projektne prijave moraju biti poslate online preko Jems-a, sistema za praćenje koji je razvio Interact. Dostupan je za sve podnosioce prijava i partnere na: https://jems.interreg-euro-med.eu/.

O Programu saradnje i Programskom priručniku možete se informisati putem linka Documents & tools – Programme Interreg Euro-MED (interreg-euro-med.eu) u odjeljku Dokumenti i alati, kako biste saznali više o prioritetima i misijama Programa.

Kako bi podržao buduće podnosioce prijava u pisanju predloga projekta i inspirisao ih, Zajednički sekretarijat za Interreg Euro-MED organizuje niz događaja. U periodu trajanja poziva, možete se prijaviti za neki od tehničkih sastanaka koji će se održati tokom naznačenog perioda, a koji imaju za cilj da podrže podnosioce prijava u izradi njihovog predloga projekta. Kliknite na događaj u kojem želite da učestvujete da biste se registrovali:

 • 7. jul – Uspostavljanje projektnog partnerstva i kreiranje logičkog okvira, indikatori

7th July – Building your Partnership & Logical framework, Indicators

 • 8. septembar – Izrada plana rada i obavezne aktivnosti

8th September – Drafting your Work Plan and the Mandatory activities

 • 22. septembar – Kreiranje projektnog budžeta / Prihvatljivost troškova

22th September – Buidling your budget / Eligibility of expenditures

 • 6. oktobar – Pitanja i odgovori

6th October – Questions & Answers

Takođe možete pogledati sve Interreg Euro-MED događaje putem linka: Events – Programme Interreg Euro-MED (interreg-euro-med.eu).

Forumu za traženje partnera za učešće u projektu možete pristuputi putem sljedećeg linka https://interreg-euro-med.eu/en/get-involved/.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr