Objavljeno: 05/04/2022

INOVACIONI VAUČERI ZA MMSP: 100.000 € za inovativne proizvode i poboljšanje konkurentnosti

Fond za inovacije Crne Gore počinje sa aktivnostima finansiranja inovacija kroz dodjelu bespovratnih grantova za inovacione vaučere, vrijednosti do 8.000 EUR. Javni poziv za dodjelu inovacionih vaučera objavljen je na sajtu Fonda (www.fondzainovacije.me) i biće otvoren do utroška opredijeljenih sredstava, a ukupan budžet za ovaj program podrške iznosi 100.000 EUR.

Inovacioni vaučeri su jednostavan, brz i efikasan finansijski podsticaj namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) sa ciljem da se podigne nivo inovativnosti njihovih proizvoda i unaprijedi njihova konkurentnost na tržištu koristeći specijalizovane usluge licenciranih naučnoistraživačkih ustanova. Jednim vaučerom može se pokriti najviše 80% ukupnih troškova usluge koju pruža naučnoistraživačka ustanova i može iznositi maksimalno 8.000 EUR, dok je korisnik vaučera u obavezi da sufinansira preostali iznos ukupnih troškova usluge.

Na Javni poziv mogu se prijaviti MMSP sa sjedištem u Crnoj Gori i u većinskom privatnom vlasništvu, pri čemu udio vlasništva velikog privrednog društva ne smije biti veći od 10%. Prijava za vaučer podnosi se u elektronskom obliku putem portala Fonda: www.programifonda.me.

Bojana Femić Radosavović, izvršna direktorica Fonda, saopštila je: „Cilj ovog Programa jeste da finansijski podstaknemo privatna mikro, mala i srednja preduzeća na saradnju sa naučnoistraživačkim ustanovama, kako bi svoje poslovanje i proizvode učinili konkurentnijim na tržištu. Prijavljivanje za ovaj program je brzo i jednostavno, a na našem sajtu se nalaze sve neophodne informacije za taj proces. Pozivamo vas da se prijavite, da testirate i otkrijete šta se sve može postići kada se nauka udruži sa privredom.“

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr