Objavljeno: 24/04/2023

Intenzivirati saradnju u oblasti tehnološkog transfera i razvoja koncepta pametnih gradova

Ministarka Šćepanović: Intenzivirati saradnju kroz bilateralne naučnoistraživačke i inovacione projekte, u oblasti tehnološkog transfera i razvoja koncepta pametnih gradova

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja sa Timom za pametnu specijalizaciju i predstavnicima Fonda za inovacije Crne Gore, u okviru druge faze projekta “Norveška za vas”, koji sprovodi UNDP kancelarija u Podgorici, boravi ove nedelje u studijskoj posjeti Andaluziji, Španija. Posjeta ima za cilj razmjenu dobrih praksi i iskustava u implementaciji Strategije pametne specijalizacije (S3) sa institucijama koje su uključene u implementaciju ove strategije u Andaluziji.

Crnogorska delegacija predvođena ministarkom Šćepanović prvog dana posjete susrela se sa predstavnicima Agencije za inovacije i razvoj Andaluzije IDEA i Univerziteta Sevilja.

CG delegacija u posjeti JRC-u, IDEA-i i Univerzitetu u Sevilji

U Agenciji za inovacije i razvoj Andaluzije, javnoj ustanovi pri Regionalnom Ministarstvu ekonomije, finansija i evropskih fondova Španije, razmijenjena su iskustva kada je u pitanju inovacioni ekosistem, podrška projektima u oblastima pametne specijalizacije, privlačenje stranih investicija, S3 tematske platforme, upravljanje fondovima i jačanje konkurentnosti. Delegacija je imala priliku da se sretne sa direktorom IDEA-e, Miguelom Angelom Figueroa Tevom, te predstavnicima Agencije, koji su detaljno predstavili sistem dizajniranja S3, institucionalni okvir upravljanja implementacijom strategije, programske sadržaje i međunarodne projekte koji se odnose na S3.

CG delegacija u posjeti JRC-u, IDEA-i i Univerzitetu u Sevilji

Crnogorska strana je predstavila put Crne Gore i model implementacije S3 i inovacionih programa putem Fonda za inovacije Crne Gore, te je tim IDEA-e prepoznao da je Crna Gora potpuno uskladila pristup sa EU praksama i može biti kredibilan partner na budućim zajedničkim projektima.

Naredna adresa bio je Univerzitet Sevilja, osnovan 1505.godine, koji broji čak 74 000 studenata, što ga čini drugim po broju studenata u Španiji.

CG delegacija u posjeti JRC-u, IDEA-i i Univerzitetu u Sevilji

Na Univerzitetu, našu delegaciju primili su: prorektorka za institucionalnu saradnju i internacionalizaciju, g-đa Carmen Vargas, prorektorka za akademske poslove, g-đa Cristina Yanes, prorektor za transfer znanja, g-din Felipe Roda, prorektor za istraživanja, g-din Julian Martines i direktor Centra za cjeloživotno učenje, g-din Angeles Gallego.

CG delegacija u posjeti JRC-u, IDEA-i i Univerzitetu u Sevilji

Prorektori Univerziteta prezentovali su studijske programe Univerziteta i cjeloživotnog obrazovanja koji su relevantni za pametnu specijalizaciju, predstavili su Sekretarijat za transfer tehnologija, Evropski univerzitet za građane budućnosti “Ulysseus”, čija je članica od nedavno i Univerzitet Crne Gore, i način na koji je u Andaluziji uspostavljena saradnja između akademskog i biznis sektora, što je za našu državu jako vrijedno iskustvo.

CG delegacija u posjeti JRC-u, IDEA-i i Univerzitetu u Sevilji

Obije delegacije su zaključile da postoji veliki prostor za nastavak saradnje kroz bilateralne naučnoistraživačke i inovacione projekte, u oblasti tehnološkog transfera, razvoja koncepta pametnih gradova i sl, tako da je dogovoreno da se organizuju posebni sastanci u narednom periodu na ove teme, a uz uključenost svih relevantnih ciljnih grupa u Crnoj Gori.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr