Objavljeno: 01/08/2022

IPC Tehnopolis značajna infrastruktura u podsticanju razvoja zasnovanog na znanju i inovacijama

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović posjetila je Inovaciono-preduzetnički centar “Tehnopolis” u Nikšiću i upoznala se sa radom, infrastrukturnim kapacitetima, ostvarenim rezultatima i budućim aktivnostima Centra.

“Inovacione infrastrukture imaju veoma važnu ulogu u inovacionom ekosistemu i predstavljaju značajan instrument u podsticanju razvoja zasnovanog na znanju i inovacijama” kazala je Šćepanović izrazavajući zadovoljstvo posjetom prvom inovacionom infrastrukturom čiji je osnivač država.

Ministarka je istakla i da je Tehnopolis svojim djelovanjem i stečenim znanjem i iskustvom tokom proteklih godina, ne samo podstakao razvoj inovacione zajednice već i otvorio i trasirao put Naučno-tehnološkom parku u Crnoj Gori.

Posjeta Tehnopolisu 27.7.2022.

Ovom prilikom održan je i sastanak sa Đorđijem Malovićem, direktorom Tehnopolisa i njegovim timom, tokom kojeg su ministarki Šćepanović predočeni postignuti rezultati u prethodnom periodu, naučnoistraživački kapaciteti Centra, kao i planirane aktivnosti za naredni period. Razgovarano je i o internacionalizaciji, ali i nizu otvorenih pitanja u vezi sa programskim finansiranjem.

“Nadamo se da će se, i u narednom periodu, kao što je to bilo i u prethodnom, nastaviti saradnja i uspješno rješavanje svih problema koji se eventualno mogu, i moraju na kraju krajeva, pojaviti u radu ovako kompleksnih i zahtjevnih sistema” saopštila je ministarka.

Sagovornici su istakli i značajnu ulogu Tehnopolisa u implementaciji Strategije pametne specijalizacije (S3) kao jednog od promotera koncepta inovativne, digitalizovane i održive Crne Gore.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr