Objavljeno: 04/07/2022

Iskoristiti ekspertska znanja i dugogodišnje iskustvo Ujedinjenog Kraljevstva koja bi mogla biti korisna u obezbjeđivanju podrške inovacijama

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović održala je danas bilateralni sastanak sa britanskom ambasadorkom Karen Medoks.

Ministarka Šćepanović je upoznala sagovornicu sa aktivnostima novoformiranog Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, sa posebnim fokusom na: status bilateralne naučne saradnje, učešće Crne Gore u novom EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (Horizont Evropa) i sistem inovacija u Crnoj Gori.

U domenu bilateralne naučne saradnje, obostrano je konstatovano da će, pored mehanizma bilateralnih sporazuma u oblasti nauke i tehnologije, dvije strane razmotriti sprovođenje zajedničkih aktivnosti u skladu s uzajamnim prioritetima u kontekstu buduće saradnje.

Navedeno je da, za sada, postoji jedan zajednički projekat u okviru programa Horizont Evropa, u kome pored istraživača iz Republike Hrvatske i Republike Italije, učestvuju i istraživači iz Crne Gore i Ujedinjenog kraljevstva. U tom smislu, a u zavisnosti od daljeg toka pregovora Ujedinjenog Kraljevstva i Evropske unije kroz Sporazum o trgovini i saradnji, poželjno je podržati sve dalje zajedničke inicijative za podnošenje i realizaciju projekata.

Što se tiče oblasti inovacija, u razgovoru su predočene prioritetne oblasti strategije pametne specijalizacije Crne Gore i strategije inovacija Ujedinjenog Kraljevstva, te je razgovarano o mogućnostima za umrežavanje, razmjenu iskustava i dobre prakse u domenu pojedinačnih tematskih oblasti. Takođe je prikazan crnogorski inovacioni ekosistem, njegov programski i institucionalni okvir, kao i nacionalne linije podrške usmjerene kako na prioritetne oblasti pametne specijalizacije, tako i na saradnju između naučno-istraživačke i akademske zajednice, s jedne, i privrede odnosno biznis zajednice, s druge strane. Razmijenjena su iskustva u dijelu usmjeravanja linija podrške inovacijama i inovacionoj zajednici, načinu funkcionisanja inovacione infrastrukture, kao i mogućnostima da Crna Gora iskoristi ekspertska znanja i dugogodišnje iskustvo Velike Britanije u obezbjeđivanju podrške inovacijama.

Posebna pažnja posvećena je uspostavljanju koncepta pametnog grada (Smart City) u Glavnom gradu Podgorici, koji je uveliko zaživio u nizu britanskih gradova, te je razgovarano o regionalnim mogućnostima za učenje i korišćenje savjetodavnih usluga na temelju iskustava inovacione infrastrukture u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i načinima za povezivanje komponenti privrede, istraživanja i investicija.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr