Objavljeno: 04/10/2022

Održana konferencija o implementaciji pametne specijalizacije u Crnoj Gori

Generalni direktorat, Udruženi istraživački centar Evropske komisije i Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore organizovali su u Rektoratu Crne Gore u Podgorici konferenciju na temu “Implementacija strategije pametne specijalizacija u Crnoj Gori“. Konferenciju su otvorili ministarka nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Biljana Šćepanović, ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa i državni sekretar Ministarstva evropskih poslova, Aleksandar Mašković.

Ministarka Biljana Šćepanović je izrazila zadovoljstvo zbog organizacije festivala koji ove godine obilježava jubilej – 10 godina od formiranja, kao i to što otvara događaj koji promoviše zdravu, održivu i digitalizovanu Crnu Goru, zasnovanu na konceptu pametne specijalizacije.

„Imati strategiju znači napraviti izbor za inovaciju, zasnovanu na naučnim, inovativnim i ekonomskim potencijalima zemlje. Crna Gora je prva zemlja u regionu koja je usvojila Strategiju 2019. Godine i od tada aktivno radi na kreiranju adekvatnog državnog okvira za njenu implementaciju. Ovo je bio izazovan zadatak uzimajući u obzir ograničene kapacitete, koji se odnose na ljudske resurse i infrastrukturu, ali smo ponosni što smo uprkos svemu, uspjeli. Kreirali smo bazu za dalji razvoj potencijala koje je Strategija prepoznala i koristim priliku da iskažem zahvalnost Udruženom istraživačkom centru Evropske komisije za kontinuiranu podršku. Takođe nam je podrška UNDP-a i EU do sada bila ključna prilikom postizanja značajnih rezultata, za koje očekujemo da se nastave u narednom periodu“, kazala je Šćepanović.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa je istakla važnost inovacija posebno posljednjih godina.

„Inovacije bi trebalo da budu glavni pokretač crnogorskog ekonomskog razvoja. EU podržava ove ciljeve kroz Ekonomsko–investicioni plan usmjeren na Region, koji stavlja fokus na kompetitivnost i inovacije. Ove godine imamo tri velike šeme: Prva će podržati S3 strategiju. Kroz drugu, koja će biti objavljena ove godine, EU će obezbijediti direktnu finansijsku podršku ženama i mladima koji žele da pokrenu sopstveni biznis. Trećom velikom šemom želimo da unaprijedimo vezu između nauke i industrije. Podrška će biti usmjerena ka mladim istraživačima, posebno ženama iz akademskog i industrijskog sektora. Bitno je da naglasim da će Evropski inovativni programi biti dostupni svim prijavljenima iz Crne Gore, pod istim uslovima kao i prijavljenima iz država članica EU. Duboko vjerujem da ćemo zajedničkim snagama kreirati veliki broj novih kompanija i startapova, kao i da će crnogorsku ekonomiju napraviti konkurentnom na nivou Evrope.“, kazala je Popa.

Crna Gora je kreirala okvir za implementaciju inovacija i pametne specijalizacije na osnovu prijedloga Generalnog direktorata Udruženi istraživački centar Evropske komisije, uzimajući u obzir specifičnost crnogorskog ekosistema, kazao je državni sekretar MEP-a Aleksandar Mašković i dodao da se postizanje glavnog cilja S3, odnosno modernizovana i konkurentna Crna Gora bazira na tri ključna strateška pravca koji predstavljaju generalnu dugoročnu viziju razvoja zemlje – zdrava Crna Gora, održiva Crna Gora i digitalizovana Crna Gora. „Sa aspekta procesa evropske integracije treba posebno istaći ulogu podrške koju Evropske unija pruža Crnoj Gori kroz Instrument pretpristupne podrške. Tokom IPA II finansijske perspektive 2014-2020, kroz realizaciju mnogobrojnih projekata ostvaren je konkretan doprinos u cilju jačanja ekonomske konkurentnosti, inovacionih kapaciteta i inovacione infrastrukture Crne Gore. Konstantan fokus bio je na povezivanju nauke, obrazovanja i istraživanja sa privredom i biznis zajednicom.“ kazao je Mašković.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati koje je Crna Gora ostvarila u procesu primjene pametne specijalizacije, nakon čega je održana panel diskusija „Pametne priče u implementaciji Pametne specijalizacije u Crnoj Gori“.  

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr