OGLAŠIVAČ: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Konkurs “Inovativna Evropa” – stub III programa Horizont Evropa

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija raspisuje Konkurs za sufinansiranje učešća u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“ – stub III Inovativna Evropa, u skladu sa Programom za inovacije 2023-2027 i članom 12 Zakona o inovacionoj djelatnosti, a sa ciljem podsticanje učešća crnogorskih institucija u ovom izuzetno konkurentnom i najvećem EU programu za istraživanja i inovacije, kroz sufinansiraje pripremnih aktivnosti za podnošenje projektnih prijava. Ukupan iznos sredstava Konkursa je 50.000 €.

Tekst Konkursa i prijavni obrasci biće dostupni na platformi inovacije.gov.me.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr