OGLAŠIVAČ: Ministarstvo kulture

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja

Ministarstvo kulture raspisalo je Konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja u skladu sa Akcionim planom programa “Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija” u 2020. godini.

Za ovaj konkurs, koji je namijenjen autorkama i autorima iz oblasti kreativnih industrija, Ministarstvo kulture će opredijeliti podršku u iznosu od 150.000 eura. Predviđeno je sufinansiranje proizvoda i projekata u skladu sa sljedećim tematskim okvirima:

          1. Dizajn i razvoj proizvoda
          2. Uspostavljanje ICT proizvoda

Tematski okvir koji se odnosi na dizajn i razvoj proizvoda, obuhvata realizaciju projekata i proizvoda koji su u funkciji inovativnih oblika prezentacije identiteta i države uz primjenu savremenog dizajna u najširem smislu. Cilj je identifikacija tržišno orijentisanih projekata i proizvoda kojima se promoviše crnogorski kreativni sektor, a koji kvalitetom obezbjeđuju razvoj kulturnih i kreativnih industrija u našoj zemlji. Pravo učešća imaju svi umjetnici (autori), proizvođači, zanatlije, timovi, amateri i sl. sa teritorije Crne Gore, odnosno fizička i pravna lica. Prihvatljive kategorije projekata i programa su: arhitektura, industrijski dizajn, modni dizajn, dizajn tekstila, grafičko oblikovanje i očuvanje starih zanata. Autor može kandidovati više projekata ili proizvoda pod svojim imenom, a najviše tri.

Odabrani projekti/programi ili proizvodi moraju biti brendirani pod logotipom „Kreativna Crna Gora – Creative Montenegro” i plasirani na za to relevantna tržišta i događaje, sa ciljem promocije i pospješivanja njihovog daljeg razvoja.

Tematski okvir koji se tiče uspostavljanja ICT proizvoda obuhvata: Dizajn i razvoj video igara i Izradu kreativnih rješenja.

Dizajn i razvoj video igara za cilj ima formiranje i afirmaciju kreativnog sektora koji djeluje na ovom polju (scenaristi, dizajneri, animatori, autori koncepta, programeri i sl), podizanje nivoa tehničke opremljenosti autora ili grupe autora, koji već djeluju u sektoru razvoja video igara, te uspostavljanje crnogorskog kulturnog proizvoda izvoznog karaktera u formi video igre.

Izrada kreativnih rješenja u ovom dijelu konkursa odonosi se na podršku autorskom i kreativnom angažovanju za potrebe kreiranja drugih inovativnih ICT rješenja (dizajn interfejsa, izrada scenarija i ilustrativnog materijala itd…) Cilj je identifikacija tržišno orijentisanih projekata i proizvoda kojima se promoviše crnogorski kreativni sektor u oblasti ICT-a, te njihovo plasiranje na šire međunarodno tržište.

Pravo učešća imaju autori, umjetnici, timovi i programeri koji djeluju u sektorima razvoja proizvoda, koncepta, dizajna, dramaturgije, 2D i 3D animacije, dizajna interfejsa, programiranja i sl. I u ovom segmentu, jedan autor može kandidovati više projekata ili proizvoda pod svojim imenom, a najviše tri.

Kompletne tekstove konkursa možete preuzeti na sljedećem linku:

http://www.mku.gov.me/vijesti/224033/Objavljen-Konkurs-za-sufinansiranje-projekata-i-programa-iz-oblasti-kreativnih-industrija.html

Prijave sa potrebnom dokumentacijom neophodno je dostaviti elektronski, putem formulara na: www.creativemontenegro.net  

Rok za dostavljanje prijava je 28. maj 2020. godine u 12h.

Za više informacija o uslovima prijavljivanja na konkurs možete kontaktirati Ministarstvo kulture putem e-mail adrese: kreativne.industrije@mku.gov.me

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr