OGLAŠIVAČ: Ministarstvo kulture i medija

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa od značaja za podsticaj i razvoj kreativnih industrija 

Konkursom se ostvaruje podrška razvoju sektora kreativnih industrija kroz sufinansiranje projekata iz
oblasti produkcije kulturnih proizvoda i usluga intelektualne svojine (proizvodnja, promocija,
distribucija i komercijalizacija roba i aktivnosti kulture, koje imaju utemeljenje u umjetnosti i kulturi).


CILJ KONKURSA je podsticaj i razvoj kreativnih industrija, kroz podršku i produkciju kulturnih
proizvoda i usluga iz oblasti intelektualne svojine. Podrškom je moguće i poželjno, pomoći kreativnim
biznisima u pronalaženju alternativnih izvora prihoda kroz kreiranje novih proizvoda i usluga, kao
odgovora na stalno mijenjajuće tržišne uslove. Podrška će posebno vrijednovati višeresorni pristup i
pozitivan uticaj na širi sektor kreativnih industrija i regionalnih klastera.


Vaša prijava mora:
• biti iz oblasti kreativnih industrija ili podržavati kreativne industrije
• predlagati jasnu inovativnu, ambicioznu i održivu inicijativu
• prikazati jasan doprinos podrške na planirani razvoj vašeg biznisa
• kreirati novi izvor prihoda (novi proizvod ili novu uslugu)
• odgovoriti na promjene i zahtjeve tržišta, kao što su novi načini upotrebe proizvoda, ili
usvajanje novih tehnologija unutar sektora
• pokazati da će predloženi projekat ili proizvod biti isporučen tržištu u okviru 12 mjeseci od
dodjele podrške (ukoliko se radi o kompleksnijim procesima, poput onih kod razvoja ICT
proizvoda, prikazati mjerljive i planirane rezultate razvoja projekta).


PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori,
odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture, produkcije kulturnih
proizvoda i usluga iz oblasti intelektualne svojine, osim nevladinih organizacija i javnih ustanova i
drugih subjekata čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, odnosno budžeta opštine sredstvima
planiranim za kulturu.

ROK: Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se zaključno sa 15. septembrom 2022.
godine do 15.00 časova (dokaz o predaji prijave putem pošte zaključno sa navedenim datumom
je validan dokaz blagovremene prijave). Više informacija o konkursu možete dobiti putem
telefona: 041/ 232 583; kontakt osoba: Milena Ražnatović.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr