OGLAŠIVAČ: Ministarstvo nauke

Objavljen Konkurs za podršku prioritetne S3 oblasti – IT sektora

Ministarstvo nauke, po prvi put, objavljuje Konkurs za podršku informaciono-komunikacionih tehnologija kao jedne od prioritetnih oblasti Strategije pametne specijalizacije Crne Gore 2019-2024.

U cilju implementacije S3 strategije i razvoja inovativne privrede čiji katalizator je IT sektor, ovim konkursom podstičemo kreiranje strateškog IT klastera.

IT sektor je motor razvoja privrede Crne Gore koji će osnažiti naše tradicionalno jake privredne grane ali i kreirati novu – IT privredu.

Konkurs će doprinijeti implementaciji S3 u prioritetu Informaciono-komunikacionih tehnologija. Uz dobro uspostavljen funkcionalan inovacioni ekosistem, IT sektor će postati okosnica budućeg razvoja Crne Gore, sa ciljem da IT privreda postane snažna ekonomska djelatnost koja će da kreira vodeće izvozne proizvode države Crne Gore. Snažna IT privreda će dodatno povećati konkurentnost tradicionalno jakih privrednih grana. Kroz saradnju aktera u IT zajednici, u okviru sistema cjeloživotnog obrazovanja, doći će do povećanja broja zaposlenih kao i potrebnih vještina za razvoj ovog sektora, smanjiće se odliv talenata jer naše mlade generacije su izložene digitalnom svijetu. Jačanje IT sektora doprinijeće digitalnoj transformaciji društva, sa digitalizacijom javne uprave koja prati potrebe građana i privrede.

Na Konkurs se može prijaviti privredno društvo ili nevladina organizacija, kome je klasterska djelatnost u oblasti informacionih tehnologija osnovna djelatnost kao i pravno lice koje je aktivno na polju informacionih tehnologija i koje ima plan da u roku od 6 mjeseci od dobijanja podrške uspostavi klastersku organizaciju u oblasti informacionih tehnologija.

Ministarstvo nauke će sufinansirati program za razvoj strateškog inovativnog – IT klastera do 50% ukupnih troškova programa, a najviše u iznosu do 900.000 € tokom perioda od tri godine. Aktivnosti koje se podržavaju Konkursom su: uspostavljanje i podrška organizacionom i administrativnom jačanju klastera, razvoj programa stručnog usavršavanja u cilju jačanja ljudskih kapaciteta u IT sektoru i internacionalizacija i kreiranje partnerstava.

Rok za dostavljanje prijava je 30. novembar 2020. godine do 14.00 časa a predviđeni period početka realizacije programa je prvi kvartal 2021. godine.

Tekst Konkursa možete preuzeti  OVDJE

Prijavni formular možete preuzeti OVDJE

Budžet tabelu možete preuzeti OVDJE

Formular o podacima Nosioca programa i partnerima možete preuzeti OVDJE

Tekst Konkursa na engleskom jeziku možete preuzeti OVDJE

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr