OGLAŠIVAČ: Ministarstvo ekonomije

Uvođenje inovacija i digitalizacija malih i srednjih preduzeća, jednostavan instrument za uspješne prve korake: Vaučer za konkurentnost

Projekat Evropske unije BeSME „Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora Crne Gore“ objavio je poziv zainteresovanim kandidatima da podnesu prijavu za Vaučer za konkurentnost. Projekat se sprovodi od strane Ekspertiz Frans (Expertise France) u saradnji sa Ministarstvom ekonomije.

Cilj Vaučera za konkurentnost je da se omogući preduzećima da se oslanjaju na kompetencije spoljnog provajdera usluga kako bi uspešno završili prve faze inovativnog projekta ili započeli/ubrzali svoju digitalnu transformaciju. Dakle, jednostavan instrument za savladavanje ključnih etapa novog razvoja ili transformacije i postizanje boljih rezultata u pogledu uspješnosti i konkurentnosti.

Vaučer za konkurentnost garantuje direktno finansiranje pruženih usluga. Prihvatljive usluge su usluge tehničke ili naučne prirode za preduzeća iz agroindustrijskog sektora ili usluge vezane za proces digitalizacije u cilju poboljšanja neke od glavnih funkcija preduzeća (proizvodnja, komercijalizacija, upravljanje).

Usluga, u trajanju od 3 mjeseca, se finansira posredstvom subvencije od 1 000 € do 8 000 € u zavisnosti od tipa podrške, u visini od najviše 80% iznosa usluge. Subvencija se uplaćuje direktno pružaocu usluge.
 
Za koga?

Mala i srednja preduzeća (po evropskoj definiciji), registrovana u Crnoj Gori, izuzev preduzeća iz sektora turizma.

Isključeni su:

• Fizička lica, samostalne profesije, privatni ili državni organi koji pružaju usluge konsaltinga, asistencije ili tehnološkog transfera.
• Preduzeća koja postoje više od 3 godine i koja su u teškoj situaciji, po evropskoj regulativi.

Koje usluge /djelatnosti? Koji iznos?

1. Tehnološke djelatnosti u agroindustrijskim sektorima: faze tehnološkog osmišljavanja, testiranja, izrade prototipa ili POC, priprema za studije izvodljivosti, industrijska svojina (podnošenje patenata)
2. Djelatnosti u oblasti digitalizacije za sve sektore osim sektora turizma

• Dijagnostifkovanje statusa digitalizacije
• Automatizacija proizvodnog procesa (ERP, Supply chain)
• Poboljšanje odnosa sa klijentima (CRM, digitalni marketing, veb komunikacija)
• Rješenja za onlajn trgovinu
• Nove djelatnosti u oblasti korišćenja podataka, promjene poslovnog modela.

Subvencija između 1 000 € i 8 000 € u zavisnosti od tipa usluge, za troškove u visini od 80% ukupnog iznosa bez poreza (20 % na teret preduzeća).

Isključene su:

1. Usluge/djelatnosti koje imaju karakter obaveznih propisa, «provjere koncepta», studije izvodljivosti
2. Djelatnosti koje sprovodi entitet koji je pravno povezan sa pružaocem usluge/aktivnosti.

Sa kojim pružaocima usluga/izvršiocima aktivnosti?

O izboru pružaoca usluge odlučuje preduzeće.

Postupak odobravanja zahtjeva za vaučer povlači provjeru stručnosti pružaoca usluge u pogledu tematike na koju se vaučer odnosi i njegove pravne nezavisnosti u odnosu na preduzeće. Podaci o pružaocu usluge moraju biti dostavljeni zajedno sa komercijalnim predlogom.

Rok za prijavu je 30. jun 2020.godine do 12h.

Dokumentacija se može preuzeti na sajtu:

https://www.besmeproject.com/post/vau%C4%8Der-za-konkurentnost

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr