Objavljeno: 01/06/2022

Najava: Info dan – načini sufinansiranja inovacione djelatnosti u 2022. godini

Info dan o načinima sufinansiranja inovacione djelatnosti održaće se u ponedeljak 6. juna 2022

Predstavnici Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Fonda za inovacije predstaviće načine sufinansiranja odnosno programske linije podrške koje podstiču inovacionu djelatnost i ponuditi odgovore na svako od pitanja zainteresovanih učesnika.

Prezentacija Programske linije podrške Eureka projektima u organizaciji Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Fonda za inovacije će se održati u prostorijama Privredne komore Crne Gore, sa početkom od 08:30 časova. Cilj ove prezentacije jeste da se zainteresovani predstavnici privrede i univerziteta upoznaju sa benefitima, iskustvima i načinom učešća u Eureka  projektima. Ovi projekti podstiču mala i srednja preduzeća na saradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih i inovativnih aktivnosti, kao i na ulaganje u istraživanja i razvoj u cilju jačanja njihovog inovativnog kapaciteta. Prezentaciju je moguće pratiti i on-line, putem Zoom platforme, prethodno je neophodno izvršiti registraciju

Istog dana, sa početkom od 13:00 časova održaće se Webinar na kojem će biti predstavljene preostale četiri linije podške inovacionoj djelatnosti, i to: sufinansiranje zaštite i razvoja pronalazakasufinansiranje aktivnosti koje podstiču inovacionu kulturusufinansiranje edukativnih programa u oblastima S3 i sufinansiranje učešća u Programu HORIZONT EVROPA. Link za praćenje Webinara nalazi se OVDJE.

Podsjećamo, sve ove programske linije dio su Javnog konkursa za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini koji je otvoren 1. marta ove godine, ukupne vrijednosti 230.000 eura.

Agendu prezentacije Programske linije podrške Eureka projektima, kao i detalje u vezi Webinara  možete pronaći u nastavku.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr