Objavljeno: 25/04/2018

Najava: Konferencija – Pametna specijalizacija: inovacije, preduzetništvo i konkurentnost

Ministarstvo nauke Crne Gore u cilju promocije Strategije pametne specijalizacije organizuje konferenciju pod nazivom S3.me – Pametna specijalizacija: inovacije, preduzetništvo i konkurentnost, 11. maja u hotelu Hilton.

Crna Gora je započela proces preduzetničkog otkrivanja (Entrepreneurial discovery process-EDP), što predstavlja treću fazu u izradi Strategije pametne specijalizacije, nakon kvalitativne i kvantitativne analize ekonomskog, inovativnog i naučnoistraživačkog potencijala.

U ovoj fazi, privredna društva imaju najznačajniju ulogu. Kako bismo dodatno promovisali S3 strategiju na konferenciji će prisustvovati predstavnici Udruženog istraživačkog centra (Joint research center-JRC), konsultanti za EDP, predstavnici privrednih društava, predstavnici akademske zajednice, članovi Užeg i Proširenog tima, kao i članovi Interresorne radne grupe za izradu S3 strategije. Konsultantsku podršku ovoj fazi izrade Strategije obezbijedio je JRC.

Pametna specijalizacija je koncept koji je Evropska unija usvojila kako bi obezbijedila regionalni razvoj baziran na inovacijama i sinergiji različitosti. U pitanju je dokument za čiju je izradu zaduženo Ministarstvo nauke, u bliskoj saradnji sa Ministarstvom ekonomije.

S3 je vodeći princip koji okuplja poslovnu zajednicu, naučno-istraživačke i javne institucije kao i građane, s primarnim ciljem razvoja i korišćenja inovacija za podsticanje ekonomskog rasta i konkurentnosti, kroz primjenu postojeće baze znanja i kompetencija u cilju korišćenja tržišnih potencijala i rješavanja društvenih izazova.

Glavni cilj S3 je da se poveća konkurentnost crnogorske ekonomije, koncentrišući resurse znanja i povezujući ih s ograničenim brojem prioriteta. S3 će omogućiti i razvoj novih sektorskih oblasti ili industrija investiranjem u istraživanje i inovacije u oblastima koje sadrže strateški potencijal u našoj državi.

Identifikacijom ključnih prioriteta u S3 omogućiće se koncentracija istraživačkih kapaciteta i infrastrukture. To će koristiti i javnom i privatnom sektoru, koji će na taj način okupiti kritičnu masu istraživača koji će zajednički raditi na strateškim temama istraživanja i razvoja s ciljem postizanja istraživačke izvrsnosti, kao i njihove komercijalizacije.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr