Objavljeno: 30/03/2022

Napredak u oblasti inovacione politike predstavljen na Platformi Zapadnog Balkana za istraživanja i inovacije

Državna sekretarka za ekonomske politike u Ministarstvu ekonomskog razvoja, dr Milena Lipovina-Božović, učestvovala je danas na online sastanku Platforme za Zapadni Balkan za istraživanja i inovacije u organizaciji Evropske komisije.

Fokus sastanka bio je EU Okvirni program za istraživanja i inovacije „Horizont Evropa“, Agenda Zapadnog Balkana za inovacije, istraživanja, obrazovanje, kulturu, mlade i sport, kao i najava niza sastanaka na visokom nivou u oblasti istraživanja i inovacija od interesa za Zapadni Balkan.

Državna sekretarka Lipovina-Božović predstavila je reformske aktivnosti u oblasti politike inovacija u proteklom periodu, posebno ističući: donošenje Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije 2021-2024 i Programa za inovacije 2021-2024, osnivanje Fonda za inovacije Crne Gore i novog Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, te novog okvira za implementaciju inovacija i pametne specijalizacije usklađenog sa preporukama Evropske komisije, predstavila je uspješnu implementaciju zakonskog okvira za inovacije, kao i programe podrške inovacijama.

Crna Gora je postavila jake temelje razvoja sistema inovacija, koji će se tokom 2022. godine smisleno nadograđivati i za koje je ostvarila podršku iz više izvora finansiranja.

Platforma za Zapadni Balkan za istraživanja i inovacije osnovana je još 2006. godine kako bi olakšala interakcije ekonomija na Zapadnom Balkanu, država članica EU i Evropske komisije u ovim oblastima u cilju unapređenja integracije u Evropski istraživački prostor i Inovativnu uniju EU.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr