Objavljeno: 01/07/2022

Nastavak podrške razvoju inovacija u Crnoj Gori – prezentovan novi S3 vebsajt

Ministarka nauke i tehnološkog razvoja prof. dr Biljana Šćepanović i stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, potpisale su danas Memorandum o razmijevanju kojim se nastavlja i dodatno osnažuje saradnja u oblasti inovacija i pametne specijalizacije.

Potpisivanje Memoranduma između Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Kancelarije Programa UN za razvoj u Crnoj Gori

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja i Vlada Crne Gore prepoznaju nauku i inovacije kao stubove pametnog rasta i ključne pokretače ekonomskog razvoja države. Crna Gora je u svojoj namjeri da izgrađuje ekonomiju zasnovanu na nauci i inovacijama u skladu sa EU standardima i modelima uspješnih svjetskih ekonomija pokrenula sveobuhvatnu reformu sistema inovacione djelatnosti, koja podrazumijeva transformaciju na svim nivoima i u tome je do sada ostvarila značaj uspjeh, istakla je ministarka Šćepanović.

Ona je naglasila da veoma važnu ulogu ima strateško partnerstvo sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), koji od samog početka zajedničke saradnje pruža značajnu podršku i pomoć Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja.

Izuzetno mi je zadovoljstvo što danas, pored potpisivanja Memoranduma o razumijevanju, predstavljamo i novi, unaprijeđeni sajt posvećen Strategiji pametne specijalizacije, koji je unaprijeđen ne samo vizuelno, već i funkcionalno. Iskorištena je velika baza podataka sa ranijeg S3 sajta i na taj način nastojali smo da održimo kontinuitet ovog procesa. I u ovom pogledu veliku zahvalnost dugujemo UNDP-u, ne samo na finansijskoj podršci koja je omogućila realizaciju ove i brojnih drugih aktivnosti, već i na stručnoj podršci koja umnogome osnažuje saradnju Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Programa Ujedinjenih nacija za razvoja, a samim tim jača temelje razvoja inovacione djelatnosti u Crnoj Gori, zaključila je ministarka Šćepanović.

Potpisivanje Memoranduma između Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Kancelarije Programa UN za razvoj u Crnoj Gori

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, kazala je da UNDP podržava razvoj inovacionog ekosistema u Crnoj Gori od 2019. godine, od kada je usvojena Strategija pametne specijalizacije (S3) koja ujedno predstavlja i strateški okvir za razvoj i implementaciju inovacija,  te stvara preduslove za snažniju povezanost nauke i privrede.

Uz zahvalnost Ambasadi Kraljevine Norveške na finansijskoj podršci kroz projekat „Norveška za vas“, UNDP je osim  podrške u uspostavljanju pravnog okvira, podržao i rad Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, ključnog savjetodavnog tijela u oblasti inovacija. Takođe, pružena je puna podrška osnivanju i uspostavljanju Fonda za inovacije Crne Gore, a trenutno rade na izradi novog Strateškog plana Naučno-tehnološkog parka Crne Gore.

UNDP snažno podržava i mlade inovatorke i inovatore kao i cjelokupnu inovacionu zajednicu, što predstavlja jasnu misiju koju smo postavili kao jedan od prioriteta budućeg djelovanja. Želimo da podržimo veće učešće žena u STEM naučnim oblastima, kako bi dostigli evropske indikatore rodne ravnopravnosti u nauci, takođe želimo da ojačamo prisustvo žena na visokim pozicijama odlučivanja, kada je riječ o implementaciji S3 strategije u narednom periodu istakla je Gašparikova.

Na kraju, Gašparikova je naglasila da su Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja i Vlada Crne Gore prepoznati partneri UNDP-a. „Naš zajednički cilj je da pomognemo naučnoj i istraživačkoj zajednici na njihovom putu prema evropskoj mapi inovatora, ali da, prije svega, učinimo crnogorski ambijent atraktivnim kako za inovatore i inovativnu zajednicu, tako i za investitore koji u inovacijama vide šansu za biznis ali i priliku da podrže razvoj društva u cjelini. Zato je današnje potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, još jedan važan korak ka ostvarenju zajedničkog cilja“ zaključila je Gašparikova.

Potpisivanje Memoranduma između Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Kancelarije Programa UN za razvoj u Crnoj Gori

Nakon potisivanja Memoranduma o razumijevanju, Ministarstvo je predstavilo novi S3 sajt www.s3.me koji je realizovan uz stručnu i finansijsku podršku UNDP-a.

S3 vebsajt je zamišljen kao zajednička platforma svih učesnika u procesu, na kojoj će se u kontinuitetu predstavljati kako dostignuća tako i nove ideje, te promovisati zdrava, održiva i digitalizovana Crna Gora.

U okviru prezentacije vebsajta, prikazani su video testimonijali „Pametne priče“  koji promovišu uspješna iskustva realizovana kroz S3 okvir podrške. Uspješne priče su važne ne samo za inovacionu zajednicu, već za društvo u cjelini i svjedoče o tome kako implementacija S3 ima jasan i direktan uticaj i na pojedinca.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr