Objavljeno: 26/07/2022

Novoosnovani Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju održao prvu sjednicu

„Zadovoljstvo mi je što sam preuzela ulogu predsjedavajuće novim sastavom Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, važnog Vladinog tijela koje koordinira inovacionim procesom u zemlji i usmjerava Vladu u pravcu razvoja ekonomije i društva zasnovanog na znanju i inovacijama“ kazala je predsjednica Savjeta, ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović otvarajući prvu sjednicu Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaiju, u novom sazivu.

Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju, u skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti, upravlja inovacionom djelatnošću kroz ostvarivanje saradnje organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, privrede i drugih subjekata.

„Crna Gora je prepoznata od strane Evropske komisije kao izvanredan primjer u Regionu i šire u primjeni pametne specijalizacije i predstavlja model po kojem se usmjeravaju i ostale zemlje u primjeni ove važne evropske politike razvoja zemlje“ istakla je predsjednica Savjeta i izrazila očekivanje da će nova Nacionalna struktura za implementaciju Strategije pametne specijalizacije Crne Gore (2019-2024) unaprijediti sprovođenje instrumenata politike, kao i definisanje uloge među institucijama, i na kraju samu koordinaciju rada svih aktera u S3 ekosistemu.

Šćepanović je saopštila je da su u sastavu Savjeta koji broji 19 članova, shodno Odluci, pored nadležnih ministara i savjetnika predsjednika Vlade, i predstavnici akademskog i privrednog sektora, kao i predstavnik Zajednice opština Crne Gore, imajući u vidu posebno važan segment saradnje sa lokalnim samoupravama.

Prva sjednica Savjeta za inovacije i S3

Na sjednici predstavljen je i usvojen Poslovnik o radu Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju,  Plan rada Savjeta za period jul – decembar 2022. godine i Informacija o realizaciji aktivnosti u oblasti inovacija i pametne specijalizacije.

Savjet je usvojio Prijedlog o imenovanju mr Marije Ražnatović, angažovane od strane UNDP na poslovima podrške radu Savjeta, a na osnovu Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), potpisanog 30. juna 2022. godine, za sekretarku Savjeta, dok će poslove Nacionalne S3 koordinatorke nastaviti da obavlja mr Marijeta Barjaktarović Lanzardi iz Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.

Savjet se upoznao sa aktuelnom inicijativom Pametni gradovi koju je predstavio Džemal Lekić, član Savjeta i predstavnik Zajednice opština Crne Gore i statusom projekta ICT klastera, koji je predstavio Tarik Zaimović, izvršni direktor ICT Cortex-a. Takođe, Savjet je upoznat i sa novim S3 vebsajtom koji je posvećen Strategiji pametne specijalizacije, www.s3.me koji sadrži sve relevantne informacije i predstavlja online platformu za razmjenu informacija i promociju aktivnosti različitih aktera u sistemu inovacija.

© 2022. S3 pametna specijalizacija u Crnoj Gori. Sva prava zadržana.
Sajt kreirao Studio 081

Kontakt

Rimski Trg bb
81000 Podgorica, Crna Gora
https://www.gov.me/mntr